Novice

Kako pridobiti PIC kodo?

Za sodelovanje na razpisih programa Ustvarjalna Evropa se mora vsaka organizacija najprej registrirati na portalu Funding and Tenders Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo. PIC kodo organizacija pridobi samo enkrat in jo uporablja za sodelovanje na razpisih različnih programov EU. Zato najprej preverite, ali vaša organizacija PIC kodo že ima. Sicer pa ne odlašajte z registracijo!

Vse organizacije, ki želijo sodelovati na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, se morajo pred pričetkom postopka kandidature na razpisu najprej registrirati v enotnem registracijskem sistemu EU na portalu Funding and Tenders Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC (Participant Identification Code). Ta koda je osnovni in nujni predpogoj za kandidaturo na katerem koli razpisu programa Ustvarjalna Evropa. Vaši organizaciji bo dodeljena trajna PIC koda, ki jo skrbno shranite za morebitne prihodnje prijave.

Kje preverim, ali moja organizacija že ima PIC kodo?

Preverite, ali je vaša organizacija PIC kodo že pridobila ob morebitnih predhodnih prijavah na razpise Ustvarjalne Evrope ali drugih programov EU (npr. Erasmus+, Evropa za državljane, Obzorje 2020 …). To storite TUKAJ. V primeru, da svojo organizacijo najdete v bazi že registriranih organizacij, vam PIC kode ni potrebno ponovno pridobiti. Uporabite torej obstoječo PIC kodo.

Kako pridobim PIC kodo za organizacijo, ki še ni registrirana?

Korak 1: Preden začnete s postopkom registracije, morate imeti svoj račun na Funding and Tenders Portal. S tem pridobite uporabniško ime in geslo, ki omogoča pooblaščenim uporabnikom, da se vpišejo v širok nabor sistemov. Račun ustvarite na spletni strani EU Login.

Korak 2: Po odprtju računa EU Login lahko dostopate do spletnega portala Funding and Tenders Portal in pričnite z registracijo svoje organizacije.

Video navodila za registracijo:

Aplikacija vas po korakih vodi skozi celoten postopek registracije. Vnesti boste morali podatke o svoji organizaciji (ime organizacije, davčna številka, matična številka, sedež, kontaktni podatki …). Podrobnejša navodila so na voljo TUKAJ.

Korak 3: Po zaključenem postopku registracije in v primeru, da bo vaša vloga na razpis uspešna, bo morala vaše podatke potrditi še centralna služba (Central Validation Service).
Vzporedno s postopkom validacije vaše organizacije v registru bo moral zakoniti zastopnik organizacije (npr. generalni direktor podjetja, rektor univerze, direktor zavoda, predsednik društva … skladno s statutom organizacije) imenovati predstavnika pravne osebe, t. i. LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Vloga LEAR je ključna, saj je ta oseba pooblaščena za:

  • upravljanje pravnih in finančnih informacij v zvezi z organizacijo;
  • upravljanje pravice dostopa na portal za druge osebe v organizaciji;
  • imenovanje predstavnika organizacije, ki bo odgovoren za elektronsko podpisovanje sporazumov o dodelitvi podpore EU (t. i. »pravni podpisnik« – LSIGN) ali finančnih izkazov (t. i. »finančni podpisnik« – FSIGN) na portalu Funding and Tenders Portal.

Kaj storiti, če organizacija izgubi dostop do PIC številke oz. profila svoje organizacije na portalu FTP?

LEAR in skrbnik(i) računov na portalu so edine »vloge« (ROLES), ki lahko spreminjajo podatke o organizaciji na portalu, nalagajo dokumente in komunicirajo s službami za potrjevanje PIC številke.
Če oseba, ki ima vlogo LEAR, v organizaciji ni več na voljo in prav tako ni skrbnikov računov, bo treba za organizacijo imenovati novega LEAR. Navodila glede postopka Recover Entity’s Access Funding & Tenders Portal so objavljena TUKAJ.