Novice

Kako pravilno navajati podporo programa Ustvarjalna Evropa?

Ko izvajate projekt Ustvarjalna Evropa, ne pozabite na pravilno rabo logotipov programa in izjave o »omejeni odgovornosti«, kar spada h komunikaciji projekta. Za vas smo pripravili nekaj nasvetov.

Vodja in partnerji projekta morajo jasno navesti podporo Evropske unije pri vseh materialih in komunikaciji o projektu.

Ime in logotip programa Ustvarjalna Evropa morata biti objavljena na vidnem mestu bodisi na plakatih, promocijskih materialih na dogodkih, spletnih straneh, brošurah ali drugih izdelkih, ustvarjenih v okviru ene ali več sofinanciranih dejavnosti. Podpora upravičencu se lahko namreč sorazmerno zniža, če se ta zahteva ne upošteva v celoti! Nujno preverite smernice za uporabo grafične podobe programa.

Vsak prejemnik podpore Ustvarjalna Evropa naj upošteva določila in navodila iz zadevne pogodbe z Izvajalsko agencijo EACEA.

Navodila za uporabo logotipa

Logotip programa je dostopen na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA, skupaj s smernicami uporabe grafične podobe.

Nujno preverite smernice za uporabo grafične podobe programa – na voljo so različni elementi, ki jih lahko uporabite, npr. logotipi, vizualije za družbene medije, infografike in plakati A4 v angleščini, predloge za roll-up stojala, plakat ipd. Vsak prejemnik podpore Ustvarjalna Evropa naj upošteva določila in navodila iz zadevne pogodbe z Izvajalsko agencijo EACEA.

Kultura & Medsektorski sklop: če ste uspeli na katerem od razpisov npr. Evropski projekti sodelovanja, Kroženje evropskih literarnih del, Laboratorij za inovacije, Medijska pismenost.

MEDIA: če ste uspeli na katerem od razpisov, npr. za razvoj projektov, filmski festivali, distribucija. Poleg logotipa v vektorski obliki morajo vsi podprti filmi in projekti v svojih avdiovizualnih gradivih (filmski napovedniki, špice, povzetki dogodkov, festivalski napovedniki ipd.) uporabljati animirani logo podprograma MEDIA.

Kultura premika Evropo – Culture Moves Europe: če ste prejeli podporo za individualno mobilnost ali izvajate rezidenčni projekt

 

Navodila za uporabo Izjave o »omejeni odgovornosti« 

Vsi prejemniki sredstev EU so pravno zavezani, da pri navajanju vseh dejavnosti v okviru projekta poleg logotipa v ustreznem jeziku obvezno komunicirajo izjavo o »omejeni odgovornosti« (disclaimer).

Jezikovne različice izjave so dostopne na spletni strani Izvajalske agencije EACEA.

Slovenska različica izjave o »omejeni odgovornosti«: Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Pri ukrepu ukrepu Kultura premika Evropo se poleg logotipov navaja naslednja izjava

  • v slovenščini: To delo je nastalo s finančno pomočjo Evropske unije. Izražena stališča v nobenem primeru ne odražajo uradnega mnenja Evropske unije.
  • v angleščini: This work was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union.
  • Za več informacij si lahko ogledate Vodnik za razpise za gostitelje rezidenc (.pdf) in za individualno mobilnost (.pdf).

Sporočila za medije

Pri komuniciranju z mediji, npr. obvestilih za medije, jasno navedite, da gre za promocijo aktivnosti s podporo programa Ustvarjalna Evropa, še posebej, če projekt še traja.

POZOR: Pogosto opažamo, da se program Ustvarjalna Evropa navaja kot program Kreativna Evropa. Motovila vas spodbuja k rabi slovenskega prevoda in konsistentni uporabi imena Ustvarjalna Evropa.