Novice

Kaj je Ustvarjalna Evropa?

Program je namenjen izvajalcem (pravne osebe!), dejavnim v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa.

Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju 2021–2027 in je vodilni in edini instrument Evropske unije namenjen podpori evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Spodbuja kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino in konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Sredstva EU bodo namenjena kulturnim delavcem in ustvarjalcem za medsektorsko in mednarodno sodelovanje ter iskanje dodatnih priložnosti za doseganje novih občinstev, in sicer v okviru treh sklopov: Kultura, MEDIA in Medsektorski sklop.

Spremljajte #CEDSlovenia #CreativeEurope #UstvarjalnaEvropa

Motovila od leta 2014 izvaja dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija), nacionalne informacijske pisarne za program Ustvarjalna Evropa. Domačemu sektorju pomagamo npr. strokovno oceniti projektno idejo, pri iskanju partnerjev po Evropi, svetujemo pri iskanju drugih nacionalnih in mednarodnih možnosti financiranja itd. (in ne delimo sredstev EU!).

– Kaj vse prinaša nova Ustvarjalna Evropa, preverite v letaku Komisije.
– Uredba (EU) 2021/818 EP in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi Ustvarjalne Evrope.
POMNITE: Razpisni postopek v celoti poteka na spletu: prijave, spremljanje izvajanja in poročanje o podprtih projektih poteka elektronsko in brezpapirno na portalu Funding & Tender Opportunities.

Dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa (CED Slovenija) Motovila izvaja s podporo Ministrstva za kulturo RS in Evropske komisije (Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo ter Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo).