Novice

Izteka se rok Ministrstva za kulturo za sofinanciranje projektov Ustvarjalna Evropa

Letošnji rok za prijavo na MK je 18. april. Poleg tega je še vedno odprt poziv MJU za sofinanciranje projektov NVO, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU / EFTA. Naslednji rok za oddajo vlog je 30. maj.

Razpisi · 11. aprila 2023

Ministrstvo za kulturo bo v letih 2023 in 2024 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v času oddaje vloge za sofinanciranje na to povabilo še vedno potekajo. Ministrstvo bo v letih 2023 oziroma 2024 izjemoma sofinanciralo tudi projekte, ki so bili izbrani na razpisih Ustvarjalna Evropa v tekočem letu, tj. 2023 oziroma 2024, v primeru, da pogodba za sofinanciranje projekta na EU ravni določa, da projekti trajajo do 12 mesecev.

Roka za prijavo sta 18. april 2023 (za leto 2023) in 18. april 2024 (za leto 2024; poziv za leto 2024 bo odprt od 1. januarja 2024 do 18. aprila 2024). Več tukaj.

Projekte s podpore Ustvarjalna Evropa sofinancira tudi Ministrstvo za javno upravo

Poleg tega je trenutno aktualen »Javni poziv za obdobje 2022–2024 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem EFTA« Ministrstva za javno upravo. Predmet javnega poziva je sofinanciranje lastnega finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni poziv, se zaključijo najkasneje do 31. decembra 2028, so bili izbrani na javnem razpisu in se sofinancirajo tudi iz proračuna EU v okviru programov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje Evropa.

Naslednji rok za oddajo vlog je 30. maj 2023. Več tukaj.

Motovila (CED Slovenija) NI pristojna za omenjena razpisa, vas pa spodbujamo k prijavi.