Novice

Funding & Tenders Portal je zamenjal Participant Portal

Novi spletni portal Evropske komisije za iskanje priložnosti financiranja projektov. Portal vključuje tudi vse informacije za prejemnike podpore EU iz različnih programov financiranja. 27. maja 2021 spletni seminar za začetnike!

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 11. oktobra 2021

Evropska komisija je 27. maja organizirala spletni seminar The Funding & Tenders Portal for beginners.
Spletni seminar je namenjen bodočim prijaviteljem na razpise EU, vključno programa Ustvarjalna Evropa. Pojasnili in prikazali so naslednje postopke:
– iskanje priložnosti za sofinanciranje,
– iskanje partnerjev,
– registracija organizacije,
– postopek oddaje projektne dokumentacije,
– upravljanje profila organizacije.

Evropska komisija je konec leta 2018 oblikovala novi spletni portal Funding & Tenders Portal (financiranje in razpisi), ki na enem mestu omogoča preprosto iskanje o priložnostih financiranja projektov iz sredstev EU. Preko portala je možno dostopati tudi do vseh informacij, povezanih za že finančno podprte projekte in njihova pogodbena razmerja z Evropsko komisijo oz. Izvajalsko agencijo EACEA. Portal je namenjen različnim deležnikom, tudi nevladnim organizacijam ali malim in srednjim podjetjem.

Zakaj novi portal?

Novi Funding & Tenders Portal omogoča enotno dostopno točko do vseh centraliziranih programov EU in pozivov za javna naročila ter z njimi povezane postopke. Participant Portal, ki je zdaj ukinjen in so ga uporabljali tudi deležniki Ustvarjalne Evrope, je bil primarno vzpostavljen za program Obzorje 2020, drugi programi financiranja EU pa so bili dodani naknadno.

Kaj se je spremenilo?

Za uporabnike portala je edina novost nova vizualna podoba. Elektronski postopek dostopanja in uporabe portala ostaja nespremenjen: uporabniška imena in šifre ostajajo enake, ohranjene so tudi vse funkcionalnosti in načini uporabe starega uporabniškega portala. Kljub temu vam SVETUJEMO, da POSODOBITE svoje spletne zaznamke in si tako olajšate pot do novega portala.
Uporabniki portala so sicer že od novembra 2018 dalje avtomatično preusmerjeni na novi portal, kmalu pa dostop do starega portala popolnoma onemogočen.

Kaj sledi?

Novi portal trenutno omogoča dostop do 15 programov financiranja EU, med njimi je tudi Ustvarjalna Evropa. Nekateri programi imajo še vedno ločene postopke in trenutno niso vključeni na Funding & Tenders Portal, a se bo to z začetkom novega proračunskega obdobja leta 2021 spremenilo. Od leta 2021 naprej bo namreč Funding & Tenders Portal vključil vse centralizirane programe EU in omogočil izključno brezpapirno poslovanje in upravljanje s podprtimi projekti.

[Prvič objavljeno: 9.1.2019.]