Novice

Evropska platforma za mobilnost

Znani so rezultati javnega naročila za mobilnost s podporo Ustvarjalne Evrope, ki ga je Evropska komisija objavila maja 2018. V okviru pilotne sheme, ki jo bo koordiniral Goethe institut v Bruslju, bodo umetniki in strokovnjaki v kulturi že letos med aprilom in septembrom deležni različnih (testnih) podpor za mobilnost.

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 12. februarja 2019

Evropska komisija je na podlagi javnega naročila Mobility scheme for artists and/or culture professionals (EAC/18/2018) izbrala Goethe institut v Bruslju, ki bo skupaj s partnerji Institut français v Ukrajini, Izolyatsia (UA) in Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (LT) izvedlo pilotni projekt na temo mobilnosti na področju kulture. Cilj je preučiti in analizirati pogoje za vzpostavitev uspešne in trajnostne sheme, ki bo posameznikom omogočala sodelovanje pri čezmejnih projektih mobilnosti.

V ta namen bodo partnerji konzorcija preizkusili shemo financiranja za individualno mobilnost umetnikov in/ali strokovnjakov na področju kulture. Med aprilom in septembrom 2019 bo 500 upravičenih prijaviteljev iz držav članic programa Ustvarjalna Evropa lahko zaprosilo za podporo za mobilnost za različne strokovne namene in čas trajanja.
Pred začetkom testne faze sklada za mobilnost partnerji povabijo umetnike in strokovnjake na področju kulture, da opravijo kratko raziskavo, ki bo prispevala k načrtovanju. To bo partnerjem pomagalo prilagoditi pilotni sklad za kulturno mobilnost, da bi zagotovilo, da izpolnjuje potrebe sektorja.

Povejte, kaj potrebujete za lažjo mobilnost!

Pred začetkom testne faze programa za mobilnost partnerski konzorcij vabi umetnike in strokovnjake v kulturi, da sodelujejo v kratki anketi, katere namen je prepoznati potrebe sektorja in jih upoštevati pri načrtovanju testne sheme za mobilnost.
Anketna vprašanja so v angleškem jeziku, odgovarjate pa lahko v angleščini, francoščini, nemščini, nizozemščini in španščini. V anketi lahko sodelujete le do ponedeljka, 25. feb. 2019.

Shema za mobilnost bo testno preizkušena v letih 2019 in 2020 v okviru programa Ustvarjalna Evropa ter bo služila kot model za pripravo novega programa financiranja EU za kulturne in ustvarjalne sektorje po letu 2020. Več o predlogu novega programa za ustvarjalno Evropo 2021–2027 preberete tukaj.

O mednarodni mobilnosti aprila tudi v Ljubljani

4. in 5. apr. 2019 v Ljubljani organiziramo dvodnevno mednarodno konferenco, katere namen je raziskati prednosti in izzive mednarodne mobilnosti, vključno z vplivom na okolje. Domači in tuji strokovnjaki iz Irske, Češke, Portugalske, Nizozemske … bodo predstavili že uveljavljene in nove priložnosti ter podporne sisteme, ki spodbujajo mobilnost in so vzpostavljeni na ravni mesta, regije ali države, znotraj in izven EU ali pa za specifičen kulturni ali ustvarjalni sektor.