Novice

Seznam

Lump sum


Več

Kroženje evropskih literarnih del 2024

16. januarja 2024

Shema založnikom ponuja sredstva za prevajanje, objavljanje, distribucijo in promocijo svežnja leposlovnih del avtorjev, ki so državljani sodelujočih držav programa Ustvarjalna Evropa ali v njih prebivajo oziroma so priznani kot del literarne dediščine teh držav. Paket mora vključevati vsaj 5 upravičenih leposlovnih del. Prijavijo se lahko organizacije (samostojno ali v konzorciju vsaj 2 partnerskih organizacij), ki delujejo v […]

Več

Razvoj evropskih koprodukcij 2024

4. januarja 2024

Razpis MEDIA Razvoj evropskih koprodukcij za leto 2024 (CREA-MEDIA-2024-CODEV) podpira sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji iz različnih držav članic in skupne inovacije pri razvoju igranega, dokumentarnega ali animiranega filma ali TV serije z mednarodnim potencialom za kino-, TV ali spletno prikazovanje. Dela morajo izkazovati visoko stopnjo izvirnosti ter inovativno in ustvarjalno vrednost. Glavna cilja razpisa: […]

Več

Produkcija TV in spletnih vsebin 2024

22. decembra 2023

Razpis MEDIA Produkcija TV in spletnih vsebin za leto 2023 (CREA-MEDIA-2024–TVONLINE) je namenjen dvigu zmogljivosti neodvisnih evropskih produkcijskih hiš za inovativne pristope pri snovanju in financiranju visokokakovostnih igranih, dokumentarnih ali animiranih del (one-off ali serij) z mednarodnim potencialom za TV in spletno prikazovanje. Dela morajo nastajati v sodelovanju z vsaj dvema TV prikazovalcema ali ponudnikoma […]

Več

Evropske mreže 2024

6. novembra 2023

Mreže, ki jih financira Ustvarjalna Evropa, zagotavljajo – povezovanje strokovnih organizacij v Evropi in zunaj nje; – zbiranje in razširjanje informacij, praks, idej in rešitev, ki sektorjem pomagajo pri inovacijah in rasti; – usposabljanja in svetovanja za strokovnjake; – zastopajo sektorje in jih zagovarjajo pri ključnih sektorskih vprašanjih. Cilj je okrepiti zmogljivost evropskih kulturnih in […]

Več

Panevropske kulturne organizacije 2024

30. oktobra 2023

Podpora orkestrom, ki omogočajo usposabljanje, profesionalizacijo in priložnosti za nastopanje mladim zelo nadarjenim umetnikom, ki so državljani/prebivalci vsaj 20 držav Ustvarjalne Evrope. Podpora EU bo namenjena za 3-5 organizacij/orkestrov za obdobje 2024-2027 (4 leta). Podpora EU znaša največ 2,4 mio EUR/orkester za 4 leta (tj. največ 600.000 EUR/leto); največ 40 % sofinanciranja EU. Obvezno branje: […]

Več

Evropske platforme 2024

30. oktobra 2023

Program zagotavlja finančno podporo evropskim platformam, ki (i) spodbujajo mobilnost in prepoznavnost ustvarjalcev in umetnikov, zlasti tistih, ki niso mednarodno izpostavljeni; (ii) spodbujajo resnično vseevropsko načrtovanje kulturnih in umetniških dejavnosti z lažjim dostopom do nenacionalnih evropskih kulturnih del prek mednarodnih turnej, dogodkov, razstav, festivalov itd.; (iii) prispevajo k razvoju občinstva in zagotavljajo prepoznavnost evropskih vrednot […]

Več

Razvoj videoiger in potopitvenih (XR) vsebin 2024

30. oktobra 2023

Razpis Razvoj videoiger in potopitvenih (XR) vsebin 2024 (CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM) je namenjen razvoju del in prototipov interaktivnega pripovedovanja zgodb z izvirno vsebino in/ali kakovostnim igranjem, namenjenih za produkcijo in komercialno uporabo prek osebnih računalnikov, konzol, mobilnih naprav, tablic in pametnih telefonov. Dela morajo izkazovati visoko stopnjo izvirnosti ter inovativno in ustvarjalno vrednost in imeti čezmejni potencial za […]

Več

Projekti sodelovanja – “srednji” 2024

23. oktobra 2023

Razpis KULTURA Evropski projekti sodelovanja srednjega obsega za leto 2024 (CREA-CULT-2024-COOP-2) omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Prijavijo se lahko pravne osebe iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev (razen AV), posamezniki niso upravičeni do prijave. Partnerstvo vključuje najmanj 5 organizacij iz petih različnih držav (vodja + 4 partnerji). Podpora EU znaša največ 1.000.000 EUR in do 70 […]

Več

Projekti sodelovanja – “mali” 2024

23. oktobra 2023

Razpis KULTURA Evropski projekti sodelovanja manjšega obsega za leto 2024 (CREA-CULT-2024-COOP-1) omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Prijavijo se lahko pravne osebe iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev (razen AV), posamezniki niso upravičeni do prijave. Partnerstvo vključuje najmanj 3 organizacije iz treh različnih držav (vodja + 2 partnerja). Podpora EU znaša […]

Več

Razvoj skupine AV projektov 2024

6. oktobra 2023

Razpis MEDIA Razvoj skupine projektov za leto 2024 (CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE) je namenjen sočasnem razvoju treh do petih igranih, dokumentarnih ali animiranih filmov ali TV serij za mednarodno kino-, TV ali spletno prikazovanje, ki nastajajo v produkciji izkušenih produkcijskih podjetij.