Novice

Seznam

Budget-Based


Več

Evropska filmska distribucija 2023

3 januarja, 2023

Razpis Evropska filmska distribucija za 2023 (CREA-MEDIA-2023-FILMDIST) je namenjen spodbujanju mednarodne distribucije novejših evropskih filmov s podporo za večanje naložb v (ko)produkcijo, odkup, promocijo in prikazovanje tujih evropskih filmov v kinematografih in na spletnih platformah oz. povezovanja med produkcijskim in distribucijskim sektorjem. Upravičene aktivnosti se delijo na dve fazi: 1. generiranje potencialnih sredstev: distributerju se […]

Več

Medijska pismenost 2023

27 decembra, 2022

Podpora bo spodbujala izmenjavo znanja o politikah in praksah na področju medijske pismenosti, da se omogoči razvoj inovativnih čezmejnih pobud in skupnosti na področju medijske pismenosti po vsej Evropi v nenehno spreminjajočem se okolju digitalnih medijev in ob upoštevanju trenutnega vedenja uporabnikov v različnih starostnih skupinah.

Več

LABORATORIJ ZA USTVARJALNE INOVACIJE 2023

22 decembra, 2022

Razpisna shema podpira oblikovanje, razvoj in/ali širjenje inovativnih orodij, modelov ali rešitev, ki se uporabljajo v avdiovizualnem ter drugih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Dejavnosti so namenjene podpori konkurenčnosti, okolju prijaznejšemu procesu, sodelovanju, kroženju, prepoznavnosti, dostopnosti, raznolikosti in/ali občinstvu v različnih sektorjih. Takšne dejavnosti imajo velik potencial ponovljivosti v avdiovizualnem in drugih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. […]

Več

Novinarska partnerstva – pluralizem 2023

3 decembra, 2022

Tema 2. “Novinarska partnerstva – pluralizem”. Ta tema bo podpirala organizacije civilne družbe, ki delujejo v medijih, in jim pomagala pri vzpostavljanju podpornih shem za novičarske medijske organizacije in neodvisno novinarstvo ter pri drugih ukrepih za krepitev zmogljivosti. Ti ukrepi, vključno s podporo tretjih oseb, bodo namenjeni medijem, ki delujejo v sektorjih posebnega pomena za […]

Več

Novinarska partnerstva – sodelovanja 2023

27 novembra, 2022

Tema 1. “Novinarska partnerstva – sodelovanje”. Pomagati širšemu evropskemu sektorju novičarskih medijev, da postane bolj trajnosten in odporen ter tako prispeva k zaupanja vrednemu poročanju, razvoju spretnosti in zaposlovanju strokovnjakov novičarskih medijev in novinarjev, zlasti s podpiranjem medijskih sodelovanj. Ta tema bo podpirala medsektorske ukrepe, ki obravnavajo strukturne in tehnološke spremembe, s katerimi se sooča […]

Več

Inovativna orodja in poslovni modeli 2023

27 oktobra, 2022

Razpis MEDIA Inovativna orodja in poslovni modeli 2023 (CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD) je namenjen spodbujanju razvoja in/ali širjenju rabe inovativnih orodij in poslovnih modelov (npr. tistih, ki temeljijo na zbiranju in analizi masovnih podatkov), ki prispevajo k vidnosti, dostopnosti in raznolikosti evropskih AV del v digitalni dobi, večajo konkurenčnost sektorja in/ali prispevajo k njegovi ozelenitvi. Projekti lahko vključujejo: […]

Več

Razvoj občinstev in filmska vzgoja

27 oktobra, 2022

Razpis razvoj občinstev in filmska vzgoja za 2023 (CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU) spodbuja mednarodne pobude na področju filmske vzgoje in filmske pismenosti, ki povečujejo zanimanje in znanje o evropskih AV delih, krepijo sodelovanje pri razvoju inovativnih – predvsem digitalnih – pristopov na področju razvoja in dosega občinstev v Evropi in širše. V program mora biti vključenih najmanj 50 […]

Več

Novinarska partnerstva 2022

7 avgusta, 2022

Novinarska partnerstva spodbujajo sistemsko sodelovanje med profesionalnimi novičarskimi medijskimi organizacijami za izboljšanje uspešnosti in konkurenčnosti profesionalno ustvarjenega novinarstva s poudarkom na skupnem poslovnem preoblikovanju in/ali skupnih novinarskih projektih.

Več

Laboratorij za ustvarjalne inovacije 2022

5 avgusta, 2022

Laboratorij za ustvarjalne inovacije je nova shema (naslednica nekdanjega razpisa za digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin), ki je namenjena razvoju inovativnih orodij, modelov in rešitev, ki so uporabni tako v AV sektorju kot tudi v drugih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Pričakovani rezultati razpisa so: – izboljšanje konkurenčnosti evropskega AV in drugih kulturnih in ustvarjalnih […]

Več

Razvoj talentov in usposabljanja 2022

4 marca, 2022

Cilj podpore za razvoj spretnosti in talentov je spodbujanje talentov in spretnosti strokovnjakov avdiovizualnega sektorja. Krepitev zmogljivosti strokovnjakov avdiovizualnega sektorja za prilagajanje novim ustvarjalnim procesom in novim poslovnim modelom, da bi čim bolj in v celoti izkoristili priložnosti digitalnih inovacij v celotni vrednostni verigi.