Novice

Ali ste vedeli da, … so lahko vaši partnerji tudi iz čezmorskih držav in ozemelj?

V programu Ustvarjalna Evropa lahko sodelujejo tudi organizacije iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev iz čezmorskih držav in ozemelj, ki so povezana z državami članicami EU, tj. Dansko, Francijo, Nizozemsko in Veliko Britanijo.

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 21. decembra 2015
(Vir foto: Wikipedija.)
(Vir foto: Wikipedija.)

Sodelovanje čezmorskih držav in ozemelj ureja Sklep Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj (2013/755/EU, z dne 25. 11. 2013).

Sklep se nanaša na Prilogo II Pogodbe o delovanju Evropske Unije, kjer je seznam čezmorskih držav in ozemelj, upravičenih do sodelovanja v in financiranja iz programov EU, in sicer v skladu s pravili in cilji programov in možnih dogovorov, ki se uporabljajo v državi članici EU, s katero so čezmorske države in ozemlja povezana. Naj vas spomnimo, da v kontekstu EU čezmorske države in ozemlja niso tretje države.

Več o čezmorskih ozemljih na spletu EK.