Več

Kako lahko Ustvarjalna Evropa prispeva k okoljski trajnosti

07.06.2023

Evropska komisija je objavila študijo Greening of the Creative Europe Programme z ukrepi, ki bi jih moral sprejeti program Ustvarjalna Evropa, da bi postal bolj trajnosten in podprl cilje EU na področju podnebnih sprememb.

Kako lahko Ustvarjalna Evropa prispeva k okoljski trajnosti