Zveza Alpe-Jadran podpira medregionalno sodelovanje

/
Zveza Alpe-Jadran vabi k oddaji projektnih predlogov za sofinanciranje projektov na območju Alpe-Jadran. Podpora je namenja tudi izdelavi in pripravi projektov za kandidiranje finančnih sredstev EU. Rok prijave: 31. mar. 2018.

Zveza Alpe-Jadran (Alps-Adriatic-Alliance, AAA) je omrežje za pospeševanje medregionalnega sodelovanja v prostoru Alpe-Jadrana. Sedež omrežja je v Celovcu ob Vrbskem jezeru pri Uradu Koroške deželne vlade. S sredstvi iz skupnega proračuna AAA financira skupne projekte, izdelavo in pripravo projektov za kandidiranje za finančna sredstva iz programov EU.

Sofinanciranje projektov s podporo AAA

Podpora Alps-Adriatic-Alliance: 1st Call for financial applications in 2018 je namenjena dejavnostim in projektom, ki so pomembni za celotno zvezo. Pogoji sodelovanja:
– Projekti, ki jih financira AAA, morajo vključevati najmanj tri organizacije iz regije AAA iz treh različnih držav. Več je partnerjev, večja je možnost odobritve.
– Vsi partnerji iz regije AAA morajo imeti priložnost biti del projekta.
– V vlogi je treba opisati vlogo vsakega partnerja.
– Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno AAA mora biti jasno opisana v prijavnem obrazcu in je predmet ocenjevanja po zaključku projekta.
– Število ljudi, ki jih lahko doseže projekt (udeleženci, obiskovalci itd.), je bistvenega pomena.

Do sodelovanja na razpisu za sofinanciranje so upravičene občine, društva in drugi subjekti, ki lahko zaprosijo za:
– pripravljalne stroške za prijavo projekta na razpise EU, npr. Ustvarjalna Evropa, Evropa za državljane, Erasmus+ (največji možni znesek je 5.000 EUR);
– izvedbo sofinanciranega projekta s podporo EU (največji možni znesek je 5.000 EUR);
– skupni projekt (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000 EUR).

Predvideni skupni znesek financiranja za ta razpis je 35.000 EUR.

Prijava in dodatne informacije

Prijavnice je potrebno oddati v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki (Thematic Coordination Point, TCP) najkasneje do 31. marca 2018 do 23:59.
Informacija o razpisu Alps-Adriatic-Alliance: 1st Call for financial applications in 2018 je dostopna tukaj, prijavni obrazec pa tukaj (glej Application for Funding) ali prek povezave Das Land Steiermark.

Priložnost, da izveste več o Zvezi Alpe Jadran: Ustvarjalne sinergije+.