Zdaj je čas, da spomnimo odločevalce, naj podprejo večji proračun za kulturo!

/
Prihodnost programa Ustvarjalna Evropa 2021–2027 je še vedno v rokah Evropskega sveta, s katerim se 20. februarja 2020 nadaljujejo pogajanja o proračunu EU. Ker je skupni znesek proračuna EU, ki ga je predlagalo finsko predsedstvo, nižji od predloga Komisije, bodo nižja tudi sredstva, namenjena posameznim resorjem.

Ali veste, da predlogu novega programa Ustvarjalna Evropa pripada le 0,14 % celotnega proračuna EU? In zgolj ena tretjina (31 %) tega majhnega deleža gre kulturi, preostanek pa področju filma (podprogram MEDIA) ter malim in srednje velikim podjetjem, kulturni politiki EU in medijskemu okolju?

Slika vir CAE: Graf v temno modri barvi prikazuje predlog Evropske komisije, svetlo modra se nanaša na predlog Evropskega parlamenta.

Zahtevajmo, da se kulturnemu sektorju omogoči razvoj z okrepljenim proračunom Ustvarjalne Evrope v proračunskem obdobju EU 2021–2027.

Več tukaj.