Vpliv AVMS za promocijo evropskih filmov

/
Evropska komisija je naročila raziskavo o vplivu Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMS) za promocijo evropskih filmov in drugih AV del. AVMS je sicer trenutno odprta za revizijo.
Vir: EC.
Vir: EC.

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMS) zagotavlja okvir za čezmejne avdiovizualne medijske storitve, da se izboljša notranji trg proizvodnje in distribucije programov in zagotovijo pogoji lojalne konkurence. AVMS je trenutno odprta za revizijo in je tudi uvrščena na dnevni red malteškega predsedovanja Svetu EU (januar–junij 2017).

Valdani Vicari & Associati (vodja), KEA in Attentional bodo letos med januarjem in oktobrom izvedli raziskavo vpliva AVMS za promocijo evropskih filmov in drugih avdiovizualnih del. Raziskavo je naročil Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije (DG Connect).

Namen raziskave je Evropski komisiji zagotoviti primerna orodja in informacije za spremljanje in vrednotenje učinka AVMS, tako pri razširjanju televizijskih programov (linearne avdiovizualne medijske storitve) kot tudi avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo (nelinearne avdiovizualne medijske storitve), vključno z učinkom vpliva na kulturno raznolikost.

Vsi zainteresirani se lahko vključite v raziskavo; kontaktna oseba je Arthur Le Gall (alegall@keanet.eu).