Voices of culture: strukturiran dialog o prenosu znanja v kulturni dediščini

/
Evropska komisija vabi strokovnjake s področja kulturne dediščine k strukturiranemu dialogu o prenosu tradicionalnih spretnosti in znanj za profesionalce (novih) poklicev v kulturni dediščini. Rok za prijavo: 20. marec 2017.

voicesEvropska komisija je za spodbujanje kulturnega sodelovanja v EU s kulturnim in ustvarjalnimi sektorji (KUS) vzpostavila t. i. Glas kulture / Voice(s) of Culture, strukturiran dialog, ki naj bi zagotavljal okvir za razpravo med zainteresiranimi stranmi civilne družbe in Komisijo. Cilj je predvsem krepiti zagovorniško zmogljivost KUS v razpravah o kulturni politiki na ravni EU in tudi spodbujati več sodelovanja med različnimi deležniki v kulturi.

Strukturiran dialog o prenosu znanja v kulturni dediščini

Strokovna javnost na področju varstva in ohranjanja kulturne dediščine je podvržena številnim izzivom. Po eni strani se sooča s pomanjkanjem strokovnjakov v tradicionalnih poklicih, tako na področju materialne kot tudi nematerialne dediščine, po drugi strani je podvržena sodobnim izzivom kot je prehod v digitalno dobo in s tem novimi poklicnimi izzivi v kulturni dediščini. Cilj strukturiranega dialoga Skills, training and knowledge transfer: traditional and emerging heritage s Komisijo je zato poiskati kratko-, srednje- in dolgoročne rešitve izobraževanja (mladih) profesionalcev in s tem krepitev zmogljivosti na področju kulturne dediščine.

Razpis je odprt za 35 predstavnikov kulturnih organizacij iz držav članic EU, tj. strokovne organizacije, kulturne ustanove, nevladne organizacije, evropske mreže, fundacije, zasebne organizacije, itd., z ustreznim strokovnim znanjem o razpisani temi.
Izbrani kandidati se bodo s Komisijo srečali dvakrat v Bruslju (15.–16. junija in septembra 2017), kjer bodo razpravljali o možnostih krepitve zmogljivosti v kulturni dediščini in nato prispevali stališče h končnemu poročilu razprave. Stroške bivanja, poti in prehrane bo krila Komisija.

Rok za oddajo prijav je 20. marec 2017 do polnoči (CET).*

Več informacij je dostopnih prek spleta Voice of Culture, glej Skills, training and knowledge transfer: traditional and emerging heritage.

V okviru Voice(s) of Culture je to že sedma tema za strukturiran dialog s Komisijo.
Prejšnje teme razprav so:

Voices-of-culture-skills1. Kultura in dediščinaVoices of Culture and Heritage: odprt poziv do 24. februarja 2017 do polnoči.
2. Vključevanje beguncev in priseljencev v skupnost prek kultureThe Inclusion of Refugees & Migrants through Culture: posvet je bil v Bruslju, 14. in 15. junija, poročilo pa objavljeno septembra 2016. Glej poročilo.
3. Razvoj občinstva prek digitalnih sredstevAudience Development via Digital Means: posvet je bil 18. in 19. junija 2015 v Amsterdamu, razprava s Komisijo pa 27. oktobra 2015 v Bruslju, glej poročilo.
4. Participativno upravljanje kulturne dediščineParticipatory Governance of Cultural Heritage: posvet je bil 2. in 3. julija 2015 v Firencah, razprava s Komisijo pa 22. septembra 2015 v Bruslju, glej poročilo.
5. Razvoj podjetniškega in inovacijskega potenciala kulturnih in ustvarjalnih sektorjevDeveloping the Entrepreneurial and Innovation Potential of the Cultural and Creative Sectors: posveto je bil 25. in 26. februarja 2016 v Berlinu, razprava s Komisijo pa v Bruslju, 26. aprila 2016. Poročilo je dostopno tukaj.
6. Promocija medkulturnega dialoga in povezovanja skupnosti prek kulture v skupnih javnih prostorihPromoting intercultural dialogue and bringing communities together through culture in shared public spaces: posvet je bil 17. in 18. marca 2016 v Barceloni; poročilo je dostopno tukaj.

*Rok prijave je podaljšan (prej 14. mar. 2017). Prvič objavljeno 22. feb. 2017.