Voices of culture: strukturiran dialog o kulturni dediščini

/
Če želite sodelovati pri oblikovanju evropskega leta kulturne dediščine 2018 in želite biti slišani na evropski ravni, potem se prijavite na razpis za strukturiran dialog s Komisijo na omenjeno temo. Rok za prijavo: 24. februar 2017 do polnoči.

voicesEvropska komisija je za spodbujanje kulturnega sodelovanja v EU s kulturnim in ustvarjalnimi sektorji (KUS) vzpostavila t. i. Glas kulture / Voice(s) of Culture, strukturiran dialog, ki naj bi zagotavljal okvir za razpravo med zainteresiranimi stranmi civilne družbe in Komisijo. Cilj je predvsem krepiti zagovorniško zmogljivost KUS v razpravah o kulturni politiki na ravni EU in tudi spodbujati več sodelovanja med različnimi deležniki v kulturi.

Po mnenju Evropske komisije bo evropsko leto kulturne dediščine 2018 priložnost za promocijo evropske kulture in še posebej kulturne dediščine. Leto 2018 nudi dodatno priložnost za razprave o ohranjanju, digitalizaciji, raziskavah, razvoju veščin in infrastrukture v kulturni dediščini.

V tej luči zdaj Komisija v okviru razpisa Voices of Culture and Heritage vabi k razpravi predstavnike organizacij, predvsem s področja kulturne dediščine, ki želijo aktivno sodelovati pri izvedbi dogodkov v sklopu evropskega leta in prispevati svoje znanje in ideje.
Priložnost za razpravo s Komisijo v Bruslju bo dobilo 30 predstavnikov s področja kulturne dediščine, ki bodo skupaj s Komisijo pripravili bazo podatkov kulturnih organizacij, ki želijo biti obveščene o pripravi in izvedbi evropskega leta kulturne dediščine.

Razpis je odprt za predstavnike kulturnih organizacij (s področja kulturne dediščine) iz držav članic EU, tj. strokovne organizacije, kulturne ustanove, nevladne organizacije, evropske mreže, fundacije, zasebne organizacije, itd., z ustreznim strokovnim znanjem o kulturni dediščini.
Izbrani kandidati se bodo s Komisijo srečali šestkrat v Bruslju letos in prihodnje leto ter na koncu prispevali stališče h končnemu poročilu razprav. Stroške bivanja, poti in prehrane bo krila Komisija.

Rok za oddajo prijav je 24. februar 2017 do polnoči.*
Več informacij je dostopnih prek spleta Voice of Culture, glej Special Call Voices of Culture and Heritage.

Vir: www.voiceofculture.eu
Vir: www.voiceofculture.eu

V okviru Voice(s) of Culture je to že šesta tema za strukturiran dialog s Komisijo. Prejšnje teme razprav so:

1. Vključevanje beguncev in priseljencev v skupnost prek kultureThe Inclusion of Refugees & Migrants through Culture: posvet je bil v Bruslju, 14. in 15. junija, poročilo pa objavljeno septembra 2016. Glej poročilo.

2. Razvoj občinstva prek digitalnih sredstevAudience Development via Digital Means: posvet je bil 18. in 19. junija 2015 v Amsterdamu, razprava s Komisijo pa 27. oktobra 2015 v Bruslju, glej poročilo.

3. Participativno upravljanje kulturne dediščineParticipatory Governance of Cultural Heritage: posvet je bil 2. in 3. julija 2015 v Firencah, razprava s Komisijo pa 22. septembra 2015 v Bruslju, glej poročilo.

4. Razvoj podjetniškega in inovacijskega potenciala kulturnih in ustvarjalnih sektorjevDeveloping the Entrepreneurial and Innovation Potential of the Cultural and Creative Sectors: posveto je bil 25. in 26. februarja 2016 v Berlinu, razprava s Komisijo pa v Bruslju, 26. aprila 2016. Poročilo je dostopno tukaj.

5. Promocija medkulturnega dialoga in povezovanja skupnosti prek kulture v skupnih javnih prostorihPromoting intercultural dialogue and bringing communities together through culture in shared public spaces: posvet je bil 17. in 18. marca 2016 v Barceloni; poročilo je dostopno tukaj.

*Rok za oddajo vlog je podaljšan (prej 20. feb.).