Vabilo na evropske seminarje, delavnice in konference Erasmus+ Rok za prijavo: 4. marec 2015

/
Mreža asociacij evropskega sektorja ljubiteljske kulture in izobraževanja odraslih skozi umetnost predstavlja nov program evropskih izobraževalnih dogodkov, ki jih sofinancira program Erasmus +.

Nezadostna ponudba izobraževanj in usposabljanj v programu Erasmus + za zaposlene, ki delajo na področju ljubiteljske kulture, nas je spodbudila, da pripravimo usposabljanja, ki bodo omogočila pridobivanje novih znanj vsem, ki se profesionalno srečujejo z načrtovanjem, vodenjem in organizacijo kulturnih dogodkov in prireditev. Hkrati želimo udeležencem omogočiti tudi vpogled v področje ljubiteljske kulture v drugih evropskih državah.
Zato želimo vsem organizacijam na področju ljubiteljske kulture in izobraževanja ponuditi možnost, da svoje zaposlene prijavijo na visoko kakovostne mednarodne delavnice.

Rok za prijave za sofinanciranje mobilnosti je 4. marec 2015.
Več informacij o vsebini delavnic dobite na spletni strani: http://erasmus-eva.eu ter v brošuri Evropskih seminarjev in konferenc, avgust 2015 – julij 2016.

Dodatne informacije:

Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve
T: 01 24 10 524
E: marjeta.turk@jskd.si

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.
V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine.


Objavljeno: 10. februar 2015