Ustvarjalne sinergije+ izbrani projekti

IZBRANI PROJEKTI – ZA NAVDIH!

*Europe2gether – Starejši z mladimi: Pomen zgodovinske dediščine za razvoj evropskega podeželja
mag. Andreja R. Megušar, Občina Železniki
Občina Železniki je skupaj s petimi partnerji poleti 2017 organizirala srečanje v Železnikih in Idriji. V petih dneh se je zvrstilo več dogodkov, ki so krepili pomen dediščine, med drugim pa so obogatili tudi program 55. čipkarskih dni. Na dogodkih so naslavljali vsebine, kako ohranjati naša mesta živa, kreativna, da bi mladi ostajali in se zavedali pomena dediščine tudi za današnji čas. Projekt sofinancira Evropa za državljane (ukrep Pobratenje mest).

*diStory – Digitalne zgodbe malih zgodovinskih mest
Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Partnerji iz Slovenije, Srbije in Italije želijo s projektom prispevati k popularizaciji in dostopnosti dediščine zgodovinskih mest Radovljica, Topola in Fermo na inovativen način in z uporabo sodobnih digitalnih tehnologij ter vključevanjem različnih skupin – od srednješolcev, mladih do upokojencev. Projekt sofinancira Ustvarjalna Evropa (podprogram Kultura).

*Kulturna šola – evropska šola
Katarina Klajn, OŠ Šenčur
S projektom so želeli raziskati različne možnosti vključevanja kulturno-umetnostnih vsebin v vzgojo in izobraževanje. Na podlagi literarnih, gledaliških in video izdelkov učencev so učitelji oblikovali pedagoška gradiva za različne predmete in jih preizkusili v praksi. Vse dejavnosti so bile usmerjene k ozaveščanju o strpnosti med mladimi in kulturni raznolikosti v lokalnem in evropskem prostoru. Projekt sofinancira Erasmus+ (Projekti učne mobilnosti posameznikov na področju šolskega izobraževanja).

*Poučevanje evropske zgodovine s filmom
Rok Govednik, Zavod Vizo
Partnerji iz Italije, Bolgarije, Irske, Romunije in Slovenije z inovativnimi filmsko-vzgojnimi prijemi obogatijo srednješolski kurikulum iz zgodovine, sociologije in umetnostne zgodovine. Sodelovanje v projektu je v celoti brezplačno, omogoča pa tudi pridobitev točk za napredovanje pedagoških delavcev. Projekt sofinancira Ustvarjalna Evropa (podprogram MEDIA).

*Itchy Feet Down My Street
Tanja Slapernik Tominec, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo
Cilj projekta je bil oblikovanje dveh učnih poti v obliki lova za zakladom, kjer obiskovalci skozi zanimive interdisciplinarne naloge spoznavajo kulturne, geografske in botanične značilnosti domačega kraja. Posebnost projekta je bila tudi fizična izmenjava s partnersko šolo, kjer so učenci in mentorji učno pot tudi preizkusili. Projekt se je izvajal v okviru eTwinning-a, akcije programa Erasmus+.

*Museum as a toolbox
Alexandra Trost, Universal Museum Joanneum
Partnerji projekta iz Avstrije, Estonije, Hrvaške, Poljske in Italije skupaj z mladimi preučujejo načine komuniciranja sodobne umetnosti: kako misliti umetnost v vsakodnevnem življenju, kako jo preizkusiti, komu, kako in s čim sodobno umetnost predstaviti in pri tem uporabiti »muzej kot zbirko orodij«. Projekt sofinancira Ustvarjalna Evropa (podprogram Kultura).

*Tracing the Art of the Straub Family
Andrea Šimunić, Hrvatski restauratorski zavod
Pri projektu sodelujejo partnerji iz Hrvaške, Nemčije, Slovenije in Avstrije, ki raziskujejo in promovirajo umetniška dela izpod rok članov družine Straub. ki je v 18. st. delovala v vseh štirih državah in zapustila kulturno in sakralno dediščino izredne umetniške kakovosti. Vzporedno se na izbranih lesenih plastikah izvajajo konservatorsko restavratorski posegi z laboratorijskimi raziskavami materialov. Projekt sofinancira Ustvarjalna Evropa (podprogram Kultura).

Dogodek Ustvarjalne sinergije+ 17. aprila 2018 organizirata Motovila, Center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih in Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Hrvaške (CED HR), Ministrstvom za kulturo Avstrije (CED AT) in Uradom štajerske deželne vlade. Dogodek je del aktivnosti Evropskega leta kulturne dediščine.