Ustvarjalna internacionala

/
*ROK ZA PRIJAVE: 20.1.2014* Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji in Mreža sodobnega plesa vabita na informativni dan programa EU Ustvarjalna Evropa, predstavitve drugih virov za mednarodno sodelovanje v kulturi in pogovor z izkušenimi in premreženimi v četrtek, 23. januarja 2014 v Center kulture Španski borci od 9.30 do 16.30.

Kako se čim bolje pripraviti na novo generacijo programov Evropske unije, ki se bodo izvajali v obdobju od 2014 do 2020? Za predstavnike kulturnega in ustvarjalnega sektorja je na prvem mestu program Ustvarjalna Evropa, vendar pa lahko s primernimi projekti dostopajo tudi do sofinanciranja iz drugih programov EU, kot je denimo Erasmus+, najdejo svojo priložnost v okviru Finančnih mehanizmov Norveške in EGP, ki jih omogočajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, ali pa potrkajo na vrata katere od mednarodnih fundacij. Na kaj morajo biti pozorni, katere so prednosti mednarodnega sodelovanja, s kom in kako se je smiselno povezati, kaj je to ‘razvoj občinstev’…?
Odgovore na ta in podobna vprašanja bomo poiskali z izkušenimi in premreženimi gosti, ki bodo sodelovali na uvodnem pogovoru pod taktirko Jedrt Jež Furlan.

Za koga?
Namen informativnega dne je omogočiti ustvarjalcem, producentom, zavodom, društvom in podjetjem na področju kulture in avdiovizualne dejavnosti, da se seznanijo s prioritetami (npr. razvoj občinstev), strukturo in aktualnimi razpisi za sofinanciranje projektov v okviru programa Ustvarjalna Evropa.
Sledile bodo kratke predstavitve drugih programov in virov, do katerih lahko dostopajo organizacije s področja kulture: program EU Erasmus+ (področje izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa), Norveški finančni mehanizem in mehanizem EGP (razpis za NVO za male projekte) ter izbrane mednarodne fundacije.

Program: Program dogodka

O Ustvarjalni Evropi:
Nov program EU Ustvarjalna Evropa, ki združuje nekdanja programa Kultura za kulturni sektor in MEDIA za filmsko in avdiovizualno področje, je namenjen kulturnim in ustvarjalnim organizacijam, ki bodo v obdobju 2014–2020 razvijale evropske projekte in s tem na mednarodni ravni prispevale k varovanju in spodbujanju evropske kulturne in jezikovne raznolikosti in krepitvi konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Prijave:
Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezne pa so prijave in sicer *do ponedeljka, 20. januarja 2014* na e-naslov info@ced-slovenia.eu. Ob prijavi obvezno navedite ime organizacije, ime in priimek udeleženke/-ca ter kontaktne podatke.
*POZOR:* Dogodek ni namenjen poglobljeni predstavitvi razpisnih postopkov programa Ustvarjalna Evropa. *Če načrtujete prijavo na prve razpisne roke* v okviru tega programa za leto 2014 in bi se želeli udeležiti tehnične delavnice za pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, to navedite v prijavi in obvezno *dopišite, kateri razpis vas zanima*.

Glede na izkazan interes bo Center Ustvarjalna Evropa v mesecu februarju organiziral javne delavnice za tiste razpise, za katere bo interes največji, za ostale razpise pa bosta predstavnici centra na voljo na individualnih svetovanjih.

Organizatorji:
Dogodek organizirata Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji in Mreža sodobnega plesa.

Dodatne informacije:
*Mateja Lazar* – glede dogodka in podprograma Kultura (ccp@scca-ljubljana.si)
*Sabina Briški* – glede dogodka in podprograma MEDIA (mediadesk.slo@film-center.si)
*Jedrt Jež Furlan* – glede dogodka, Mreže sodobnega plesa in NVO (jedrt.jez@guest.arnes.si)