Podprogram MEDIA 2014–2020

Ustvarjalna Evropa pod eno streho združuje dva podprograma – MEDIA* in Kultura. MEDIA podpira filmski in avdiovizualni (AV) sektor z zagotavljanjem finančnih podpor za razvoj, kroženje in promocijo evropskih AV del na mednarodni ravni in vključevanjem inovacij.

Cilji podprograma MEDIA

I. Krepitev zmogljivosti in konkurenčnosti evropskega kinematografskega in AV sektorja za večjo rast in zagotavljanje delovnih mest
– Spodbujanje ukrepov za usposabljanje in nadgrajevanje veščin za prilagajanje hitrim spremembam na trgu in oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, temelječih na digitalnih tehnologijah.
– Podpora razvoju in produkciji AV del, ki imajo potencial doseganja mednarodnih trgov, s posebnim poudarkom na mednarodnih koprodukcijah, saj imajo te 2–3-krat večji potencial doseganja mednarodnih občinstev.
– Spodbujanje poslovnega mreženja in izmenjave na koprodukcijskih dogodkih in spletnih platformah za promocijo AV del v mednarodnem prostoru.

II. Spodbujanje mednarodnega kroženja evropskih AV del za doseganje občinstev ter promocijo kulturne in jezikovne raznolikosti:
– Spodbujanje filmske distribucije prek podpore mednarodnim trženjskim dejavnostim, znamčenju in prikazovanju AV del.
– Promocija, trženje in mednarodna distribucija prek spletnih platform in inovativnih digitalnih ukrepov za distribucijo in prikazovanje AV del.
– Spodbujanje razvoja in doseganja občinstev prek filmskih festivalov, filmskega izobraževanja in posebnih dogodkov.

Noč evropskega filma, Foto @Katja Goljat za Motovila

*Ali ste vedeli, da je ime podprograma MEDIA v resnici kratica, ki izhaja iz francoske besedne zveze Mesures pour Encourager le Développement de l’Industrie Audiovisuelle (v angleškem prevodu Measures to encourage the development of the audiovisual industry), ki bi jo v slovenščini lahko pojasnili kot »ukrepi za spodbujanje razvoja avdiovizualne industrije«?
Pa še to: »MEDIA« je v evropski strokovni javnosti sinonim za nadnacionalno podporo AV sektorju od leta 1991.

Razpisne kategorije:

Podpora producentom

Krepitev zmogljivosti izkušenih neodvisnih evropskih producentov, ki razvijajo kakovostna AV dela s potencialom za mednarodno kroženje, se dosega prek različnih shem podpore:
– Razvoj vsebine posameznih in skupin projektov (od 3 do 5 filmov) za mednarodno izkušene producente, ki želijo razvijati nove animirane, igrane ali ustvarjalne dokumentarne projekte za kinematografsko, TV- ali digitalno distribucijo. Posebna pozornost je namenjena distribucijsko-marketinškem potencialu filma kot osnovi za doseganje čim širšega (mednarodnega) občinstva.
TV prikazovanje za produkcijo kakovostnih mednarodnih TV produkcij, ki nastajajo v sodelovanju neodvisnega producenta in televizij iz najmanj treh držav, članic podprograma MEDIA.
Razvoj videoiger (koncept ali prototip videoigre) je na voljo neodvisnim evropskim producentom na področju razvoja, produkcije in komercialne distribucije videoiger, ki razvijajo nove projekte z interaktivno in narativno dimenzijo ter potencialom za mednarodno kroženje.

Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija ali Izvajalske agencije EACEA.

Distribucija

Mednarodno kroženje evropskih AV del vključuje podpore za distributerje, prodajne zastopnike in ponudnike spletnih distribucijskih platform:
– Selektivna podpora je namenjena spodbujanju mednarodne promocije in distribucije tujih evropskih filmov (v kinematografih in na vseh drugih platformah), ko jo v imenu skupine vsaj sedmih distributerjev na različnih ozemljih usklajuje prodajni zastopnik filma.
Avtomatska podpora distributerjem in podpora za mednarodne prodajne zastopnike spodbuja kroženje novejših evropskih filmov na osnovi predhodne tržne uspešnosti distributerja oz. prodajnega zastopnika. Pri avtomatični podpori gre za ponovno vlaganje v koprodukcijo, distribucijo ali promocijo tujih evropskih del.
Spletna promocija evropskih AV del spodbuja preizkušanje novih načinov digitalne distribucije evropskih AV del za izboljšanje njihovega kroženja in doseganje svetovnega občinstva, vključno s spletnimi orodji in bazami za AV strokovnjake.

Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija ali Izvajalske agencije EACEA.

Usposabljanje in mreženje

Dejavnostim, ki omogočajo izmenjavo znanj, izkušenj in veščin ter spodbujajo mreženje za opolnomočenje obetavnih evropskih AV strokovnjakov in uspešno pozicioniranje njihovih del na mednarodnih trgih, se lahko dodeli ena izmed naslednjih podpor za:
– Usposabljanje za organizatorje mednarodnih strokovnih programov, ki izobražujejo evropske AV strokovnjake na različnih področjih, npr. razvoj občinstev, trženje, distribucija in prikazovanje, finančni, zakonski in poslovni vidiki razvoja in produkcije projektov ter raba digitalnih tehnologij. Seznam MEDIA podprtih programov usposabljanja je dostopen na spletu CED Slovenija v zavihku MEDIA usposabljanje.
Dostop do trgov za organizatorje koprodukcijskih dogodkov, tržnic in pitching forumov za prodajno predstavljanje AV del. Seznam MEDIA podprtih dogodkov za mreženje je dostopen na spletu CED Slovenija v zavihku MEDIA povezovanje.
Mednarodni koprodukcijski skladi ponujajo podporo za spodbujanje visokokakovostnih koprodukcij evropskih producentov s producenti iz neevropskih držav. Seznam koprodukcijskih skladov je dostopen na spletu CED Slovenija v zavihku MEDIA povezovanje.

Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija ali Izvajalske agencije EACEA.

Promocija in občinstvo

Za dejavnosti, ki mednarodnim občinstvom omogočajo dostop do evropske filmske dediščine ter spodbujajo njihovo aktivno udeležbo, so na voljo podpore za:
– Filmske festivale, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 upravičenih držav. Poleg evropske dimenzije filmskega programa je poudarek na dolgoročno in strateško zasnovanih ter raznolikih celoletnih (ob)festivalskih dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev in filmske pismenosti mladih kot tudi v mreženje med festivali.
– Filmsko izobraževanje za razvoj mladega evropskega občinstva je namenjeno oblikovanju filmsko vzgojnih dejavnostih za spodbujanje zanimanja za evropska AV dela med osnovno- in srednješolsko populacijo s povečevanjem dostopnosti filmov in poudarjanjem njihove vzgojne dimenzije
Kinematografske mreže za evropska združenja prikazovalcev, ki dajejo velik poudarek na kulturno in geografsko raznolikost predvajanih evropskih filmov ter pobude za razvoj (mladih) občinstev. Europa Cinemas je prva, največja in trenutno edina tovrstna mreža evropskih kakovostnih kinematografov, ki trenutno (2020) združuje 1.204 kinodvoran (z 2.992 filmskimi platni) v 725 mestih in 43 državah. V Europa Cinemas je vključenih 20 članov Art kino mreže Slovenije.

Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija ali Izvajalske agencije EACEA.

Uporabne informacije:

Kdo lahko sodeluje?

Evropske neodvisne družbe in institucije iz filmskega in AV sektorja, s sedežem v državah članicah, ki sodelujejo v (pod)programu. Posamezniki do podpore niso upravičeni.

Razpisi

Razpisi podprograma MEDIA imajo en ali več razpisnih rokov na leto, odvisno od razpisa. Ni pa nujno, da Komisija vsako leto objavi razpise v vseh shemah podprograma MEDIA, zato nujno preverite splet EACEA oziroma bazo razpisov na CED Slovenia.

Pomembno: vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na Funding & Tenders Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Razpisna besedila so vsako leto posodobljena, zato jih je nujno treba preveriti na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA!

Potrebujete pomoč

Ekipa CED Slovenija ima dolgoletne izkušnje na področju mreženja, informiranja in svetovanja glede mehanizmov financiranja na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Na voljo sta vam Sabina Briški Karlić (vodja za podprogram MEDIA) in Ines Kežman.

KULtorek: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.

Komu je uspelo?

Rezultati razpisov 2014–2020 za slovenske organizacije
Baza slovenskih projektov s podporo podprograma MEDIA
– Baza evropskih filmov s podporo podprograma MEDIA za razvoj, TV produkcijo ali distribucijo: MEDIA Films Database
– Platforma projektnih rezultatov Ustvarjalna Evropa: Creative Europe Projects Results Platform