Podpora dejavnostim v medsektorskem sklopu

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo (DG EAC) je objavil naslednja javna naročila za izvedbo študij oz. različni ukrepi spodbujanja politik:

Različni ukrepi politik

Podpora magistrskemu študiju na področju umetnosti in znanosti (Master Module in Arts and Science, EAC/S23/2017): namenjena interdisciplinarnemu pristopu povezovanja učnih vsebin v kulturnih in umetniških magistrskih študijskih programih, s ciljem povezati ustvarjalnost s tehnološkimi in digitalnimi veščinami ter podjetniškimi spretnostnimi diplomantov kulturno-umetniških študijskih smeri. Na razpisu je uspešno kandidirala Akademija umetnosti UNG s projektom MASTMaster Module in Art, Science and Technology. Rezultati razpisa so tukaj.

Kultura za mesta in regije (Culture for Cities and Regions, EAC/20/2014) je bil projekt vzajemnega učenja za mesta in regije s ciljem preučiti obstoječe kulturne pobude in njihov vpliv na lokalni in regionalni razvoj.

Poziv za vzpostavitev ustvarjalnega vozlišča v EU (European Network of Creative Hubs, EAC/S08/2015), katerega cilj je podpora vzpostavitvi mreže ustvarjalnih središč in prostorov, ki omogočajo sodelo (coworking). Rezultati razpisa.

Raziskave

Posodobljena raziskava o ekonomiji kulture – ustvarjalne vrednostne verige (Study on creative value chains, EAC/04/2105): Cilj javnega naročila je študija (2017), ki analizira ustvarjalne vrednostne verige za vsako od različnih podsektorjev v KUS. Prav tako se osredotoča na tržne nepopolnosti, ki so se povečale z digitalnim premikom v KUS, proučuje učinke digitalizacije in posledično razvoj prihodkov za KUS, vlogo internetnih posrednikov, platform itd. Rezultati razpisa.

Pilotni projekt o množičnem financiranju za kulturni in ustvarjalni sektor: zagon kulturnega gospodarstva (Crowdfunding for the CCS, EAC/03/2015): Cilj pilotnega projekta je identificirati, analizirati in objaviti najboljše prakse na trgu množičnega financiranja v Evropi v zvezi s KUS. Namen študije je zbrati in analizirati podatke za podporo Komisiji pri izvajanju njenih političnih ciljev v zvezi z dostopom do alternativnih virov financiranja za mala in srednje velika podjetja v KUS ter zagotovitev študij primerov dobrih praks. Rezultati razpisa.

Raziskava o razvoju občinstva (EAC/08/2015): Razvoj občinstva je ena izmed glavnih prioritet programa Ustvarjalna Evropa. Cilj javnega naročila za študijo je zabeležiti uspešne pristope in metode na področju razvoja občinstva, ki bi kot primer služili drugim evropskim kulturnim organizacijam. Poleg tega bodo slednji služili tudi kot podlaga oz. merila izbora v okviru prihodnjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa. Rezultati razpisa.

Podpora Evropski mreži strokovnjakov na kulturnem in AV področju – EENCA (EAC/53/2014) je bila namenjena za izboljšanje razvoja tako kulturne kot tudi avdiovizualne politike na ravni EU, in sicer s svetovanjem in podporo Komisiji preko analiz, oblikovanja politik in instrumentov. Rezultati razpisa.

Več o podprtih ukrepih v medsektorskem sklopu na spletu Evropske komisije.