Medsektorski sklop 2014–2020

Namenjen je vsem kulturnim in ustvarjalnim sektorjem. Spodbuja nadnacionalno sodelovanje na področju politik. Vključuje tudi jamstveno shemo programa Ustvarjalna Evropa za kulturni in ustvarjalni sektor, ki od leta 2016 manjšim kulturnim subjektom omogoča dostop do bančnih posojil.

Nadnacionalno sodelovanje na področju politik

Evropska komisija z namenom spodbujanja razvoja politik, inovacij, privabljanja občinstva in poslovnih modelov v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih (KUS), izvaja številne podporne ukrepe:
– nadnacionalno izmenjavo znanja in izkušenj o novih poslovnih modelih, dejavnosti vzajemnega učenja in povezovanje v mreže kulturnih izvajalcev in oblikovalcev politik pri razvoju KUS;
– tržne podatke, študije, spretnosti in znanja za predvidevanje in delovna orodja, ocene, analizo politike in podporo statističnim raziskavam;
– prispevek za članstvo v Evropskem avdiovizualnem observatoriju za spodbujanje zbiranja podatkov in analize v KUS;
– preskušanje novih in medsektorskih poslovnih pristopov k financiranju, distribuciji in denarnemu izražanju ustvarjanja;
– konference, seminarje in dialog o politikah, tudi na področju kulturne in medijske pismenosti;
– podporo nacionalnim članom mreže centrov Ustvarjalne Evrope pri izvajanju njihovih nalog, kot je CED Slovenija.

Jamstvena shema za kulturni in ustvarjalni sektor

Do konca leta 2020 je bilo podpisanih že 15 sporazumov o jamstveni shemi (CCS Guarantee Facility), tj. v Španiji, Romuniji, Franciji, Belgiji, Češki, Italiji, Poljski, Danski, Portugalski, Švedski, Estoniji, Finski, Latviji in Litvi. Več tukaj.

Podpora dejavnostim v medsektorskem sklopu

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo (DG EAC) je objavil številna javna naročila za študije in pilotne projekte, npr. o razvoju občinstva, množičnem financiranju za KUS, ustvarjalnih vozlišč. Več tukaj.