Uporabni viri

CED Slovenija posreduje povezave na domače in tuje spletne strani za kulturne in ustvarjalne sektorje. Omogočen je dostop do vladnih institucij, ki pokrivajo področje politik EU, institucij EU ter drugih mednarodnih institucij, tudi na področju kulturnih politik.

Dostopate lahko do različnih spletnih baz podatkov in virov financiranja, tudi drugih programov financiranja EU, ki nudijo podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, ali se o možnostih pridobivanja sredstev pozanimate pri nacionalnih informacijskih točkah drugih programov financiranja EU. Na področju avdiovizualnega sektorja pa so na primer dostopne povezave do distributerjev, festivalov, izobraževalnih in drugih domačih in tujih institucij.

Vabljeni tudi k brskanju po naši knjižnici publikacij in videoteki.
Za več uporabnih virov (ppt predstavitve, publikacije, uradne dokumente, video) obiščite spletno mesto zavoda Motovila.

Nacionalne informacijske pisarne

CMEPIUS: Erasmus+
MOVIT: Erasmus+ Mladi v akciji
KID PiNA: CERV – Državljani, enakost, pravice in vrednote
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RSObzorje Evropa
EU skladi (SVRK): Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad
Europe Direct: mreža informacijskih točk po Sloveniji

Institucije Evropske unije

– GD za izobraževanje in kulturo (DG EAC)
– GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG Connect)
– Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji (PEK)
– Izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA)

Domače povezave na javne institucije

– Javna agencija za knjigo RS (JAK)
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD)
– Ministrstvo za kulturo RS (MK)
– Ministrstvo za javno upravo RS (MJU)
– Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ)
– Slovenski filmski center, javna agencija RS (SFC)