Tunizija v Ustvarjalni Evropi

/
Tunizija je preložila podpis sporazuma s Komisijo o sodelovanju v programu Ustvarjalna Evropa. Prijavitelji na razpis za evropske platforme 2017 lahko še vedno vključite tudi tunizijske organizacije, vendar kot partnerje iz t.i. tretjih držav.

Program Ustvarjalna Evropa namreč omogoča sodelovanje tudi t. i. tretjim državam, ki niso članice EU (Uredba št. 1295/2013, člen 8). Tako v podprogramu Kultura kot tudi MEDIA že polnopravno sodelujejo Islandija, Norveška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora in Srbija.

V podprogramu Kultura lahko kot prijavitelji ali partnerji poleg tega enakovredno sodelujejo še Gruzija, Moldavija in Ukrajina. Podprogram MEDIA je za te države (in enako bo za Tunizijo) le deloma dostopen, in sicer shema za usposabljanje, festivale, razvoj občinstva in dostop do trgov.

Čeprav predvideno za letos, je Tunizija preložila podpis sporazuma o sodelovanju v Ustvarjalni Evropi med EU in Tunizijo na leto 2018, so sporočili iz Izvajalske agencije (14. 3. 2017). Tunizijske organizacije zato pred podpisom sporazuma ne morejo polnopravno sodelovati na razpisih Ustvarjalne Evrope. Na razpisu za evropske platforme, na primer, lahko sodelujejo le kot partnerji iz t. i. tretjih držav.
Podoben status imajo izraelske organizacije, saj EU in Izrael še nista podpisala sporazuma o sodelovanju v Ustvarjalni Evropi.

Izvajalska agencija EACEA sicer spodbuja prijavitelje na razpis za evropske platforme 2017 (rok: 6. april do 2017 do 12.00), da vključijo tudi izraelske organizacije, vendar pri tem upoštevajte razpisne pogoje v zvezi z upravičenimi prijavitelji. Če boste torej vključili člane platforme iz Izraela, upoštevajte priporočilo, da so to dodatni člani in da tudi brez njih izpolnjujete kriterij glede zadostnega števila članov platforme!

Aktualen seznam (gl. različico 14. 3. 2017) upravičenih držav je dostopen na spletni strani Izvajalske agencije EACEA.

*Prvič objavljeno: 10. 2. 2017.