Tunizija postala članica programa Ustvarjalna Evropa

/
Tunizija je 11. maja 2017 podpisala sporazum s Komisijo o sodelovanju v programu Ustvarjalna Evropa. Prijavitelji na razpis za projekte sodelovanja 2018 lahko v partnerstvo vključite tudi tunizijske organizacije.

Program Ustvarjalna Evropa omogoča sodelovanje tudi t. i. tretjim državam, ki niso članice EU (Uredba št. 1295/2013, člen 8). Tunizija bo po ratifikaciji sporazuma prva afriška država, ki je postala članica programa Ustvarjalna Evropa.

Tunizijske organizacije bodo od 1. januarja 2018 polnopravno sodelovale v podprogramu Kultura. Podprogram MEDIA pa bo le deloma dostopen, in sicer shema za usposabljanje, festivale, razvoj občinstva in dostop do trgov.

V podprogramu Kultura kot tudi MEDIA že polnopravno sodelujejo Islandija, Norveška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora in Srbija. Gruzija, Moldavija in Ukrajina pa enakovredno sodelujejo le v podprogramu Kultura, podprogram MEDIA je le deloma dostopen (enako kot pri Tuniziji).

Aktualen seznam (gl. različico 26. 4. 2017) upravičenih držav je dostopen na spletni strani Izvajalske agencije EACEA (Tunizija še ni uvrščena na seznam).