Tudi Gruzija delna članica podprograma MEDIA!

/
Kot prva izmed držav iz območje evropske sosedske politike, Gruzija je postala članica programa Ustvarjalna Evropa - polnopravno članstvo ima v podprogramu Kultura, delno pa v podprogramu MEDIA.

Gruzija je že do sedaj imela tesne kulturne stike z evropskimi državami, članstvo v Ustvarjalni Evropi pa od letos njenim ustvarjalcem omogoča mreženje in skupne projekte na področjih projektov sodelovanja, literarnega prevajanja ter mrež in platform (podprogram Kultura) kot tudi udeležbo na MEDIA delavnicah za usposabljanje in mreženje avdiovizualnih strokovnjakov in filmskih festivalih.

Več informacij tukaj

V nadaljevanju je opisan povzetek “delne udeležbe” za vse trenutne delne članice programa:

Z revizijo sedanjega delovnega programa 2015 bodo prvič natančno določene podrobnosti, povezane z delno udeležbo, ki je letos načrtovana za Turčijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino.

Delna udeležba je omejena izključno na štiri sheme, in sicer usposabljanje, festivali, razvoj občinstva in dostop do trgov, vključno z CE-MEDIA stojnicami v Berlinu, na MIPTV, v Cannesu in na MIPCOM. Prijavitelji, filmi in umetniki nimajo pravice do udeležbe v drugih shemah.

Za lažje razumevanje je treba jasno ločiti med naslednjim:

  • da je kandidat izbran kot neposredni upravičenec (tj. da prejme pogodbo in/ali sodeluje v pogodbi kot soupravičenec), kar je mogoče šele po opravljenih predpisanih postopkih podpisa in priglasitve polnopravnega sodelovanja v podprogramu,
  • da kandidat sodeluje v obstoječem projektu (tj. se udeleži predhodno izbranega usposabljanja/sodelovanja na tržnici itd.), kar je mogoče od 1. januarja 2015 oz. je to vidik sodelovanja prijaviteljev iz delnih članic podporgama.

Opozoriti pa je treba, da to ne velja za Črno goro, Bosno in Hercegovino ter Albanijo, ki so upravičene do polne udeležbe.

Enaka pravila bodo veljala tudi v letu 2016.