Tik tak, ko tečejo zadnje ure pred oddajo prijave

/
Ste tik pred oddajo prijave na razpis Kultura za projekte literarnega prevajanja in nekaj ne dela? Globoko vdihnite in preberite nasvete ekipe CED Slovenija.
Jan Nemec: Zgodovina svetlobe. Prevod iz češčine Tatjana Jamnik, izšlo pri KUD Police Dubove, 2015.

Razpis za prevodne projekte omogoča založnikom sofinanciranje prevajanja, izdaje in promocije visokokakovostnega evropskega leposlovja (vključno z ustrezno uporabo digitalnih tehnologij tako pri distribuciji kot promociji del) ter kroženje evropske literature, da se zagotovi najširša dostopnost.
Podpora se bo dodelila samo za dvoletne projekte (kategorija 1):
– Število prevodnih del: od 3 do 10 del.
– Podpora EU znaša največ 100.000 EUR in do 50 % vrednosti projekta.

Rok za oddajo vlog je 28. maj 2020 do 17. ure (CET). Več informacij o razpisu EACEA 05/2020 na spletu CED Slovenija in Funding & Tenders Portal – FTOP, kjer je dostopna tudi vsa razpisna dokumentacija.

Kaj so najpogostejše težave pri oddaji e-prijave?

– Vloga je nepopolna: manjka dokument oz. priloga, manjkajoči ali napačni podatki v e-obrazcu. Pri poskusu validacije e-obrazca ta korak ne uspe. Razlogi so navedeni na koncu obrazca, kar je dober razlog, da z oddajo ne čakate do zadnje minute.

Kot je jasno navedeno v vseh dokumentih, velja sledeče:
– Upoštevajte, da je e-obrazec treba predložiti PRED rokom. Prošnje, ki jih ni bilo mogoče pravočasno predložiti ali so oddane na kakršenkoli drug način kot v obliki e-obrazca, bodo avtomatično in brez izjeme zavržene.
– Priporoča se, da prijavo oddate nekaj dni pred rokom (priporoča se vsaj 48 ur prej). Tako imate na voljo dovolj časa za reševanje morebitnih tehničnih težav.
– Ko se bliža rok, morate paziti, da tehnično pomoč kontaktirate pred iztekom roka. Če se na tehnično službo za pomoč obrnete po 17. uri na dan roka, prijava v nobenem primeru ne bo sprejeta zaradi načela enakega obravnavanja vseh vlagateljev.
– V primeru tehničnih težav preverite nastavitve računalnika – glejte navodila Minimum Technical Requirements_WebForm.
– Ko kontaktirate tehnično službo prek e-obrazca IT Helpdesk Contact Form, jasno opišite tehnični problem. Priporočljivo je, da priložite dokument s posnetkom zaslona, da ponazorite težavo.

Celotna e-navodila za oddajo e-obrazca so na voljo na tej povezavi: How to submit a proposal_WebForm.