Študija o financiranju področij kulture in kreativnosti v EU

/
Evropska komisija je objavila Študijo o financiranju področij kulture in kreativnosti v EU (Survey on access to finance for cultural and creative sectors), katere namen je predvsem ugotoviti tržni potencial kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v EU.

Proučuje mnenje skoraj 3.000 anketirancev iz 30 različnih držav, ki jih je Evropska komisija pridobila prek spletne ankete, intervjujev z uporabniki in strokovne literature. Študija naj bi predvsem služila oblikovanju strategije za spodbujanje delovanja kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, tudi v okviru novega finančnega instrumenta programa Ustvarjalna Evropa, ki bo vzpostavljen od leta 2016 naprej.

Kot zanimivost študija izpostavlja, da malim in srednje velikim podjetjem iz omenjenega področja manjkajo poslovne in vodstvene sposobnosti, večina jih nima poslovnega načrta, slaba tretjina vprašanih v spletni anketi pa za svoje dejavnosti ni znala poiskati dodatnih sredstev financiranja. Prav v ta namen naj bi Komisija v prihodnje podprla ukrepe za izboljšanje podjetniškega duha uporabnikov v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Več na DG EAC in IP/14/4 z dne 7. 1. 2014, študija pa je dostopna tukaj.