Sprejet programa Ustvarjalna Evropa v EP (Bruselj/Strasbourg, 19. nov. 2013)

/
Evropski parlament je včeraj, 19. novembra 2013, odobril nov program Evropske unije Ustvarjalna Evropa (2014–2020), ki bo povečal podporo za evropsko kulturo, film, televizijo, glasbo, literaturo, scenske umetnosti, kulturno dediščino in druga s tem povezana področja.

S proračunom v višini 1,46 milijarde evrov za naslednjih sedem let (tj. 9 odstotkov več od sedanjega) bo program spodbujal kulturne in ustvarjalne sektorje, ki so pomemben vir zaposlovanja in rasti. Zagotovil bo financiranje za najmanj 250 000 umetnikov in kulturnih delavcev, 2 000 kinematografov, 800 filmov in 4 500 prevodov knjig. Poleg tega bo vzpostavil nov finančni jamstveni instrument, ki bo manjšim kulturnim in ustvarjalnim podjetjem omogočil dostop do 750 milijonov evrov v obliki bančnih posojil.

Program Ustvarjalna Evropa temelji na izkušnjah in dosežkih programov Kultura in MEDIA, ki sta več kot 20 let zagotavljala pomoč za kulturne in avdiovizualne sektorje. Novi program vključuje podprogram Kultura, ki podpira scenske in vizualne umetnosti, kulturno dediščino in druga področja, ter podprogram MEDIA, ki bo zagotovil financiranje za filmski in avdiovizualni sektor. Novi medsektorski sklop bo podpiral politično sodelovanje, prečne ukrepe in nov finančni jamstveni instrument, ki bo začel delovati leta 2016.

Program Ustvarjalna Evropa bo Svet (28 držav članic) dokončno sprejel v naslednjih tednih, izvajati pa se bo začel januarja 2014.

Pravna podlaga: UREDBA (EU) št. 1295/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES (Besedilo velja za EGP). Uradni list EU, L 347/221, 20. 12. 2013.

Dodatne informacije:
Evropska komisija:
Ustvarjalna Evropa na Facebooku tukaj
Pogovor na Twitterju #CreativeEurope
Spletišče komisarke Androulle Vassiliou
Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU


Objavljeno: 20. november 2013