Sprejetje programa Ustvarjalna Evropa v Evropskem parlamentu

/
Evropski parlament je danes, 19. novembra, odobril nov program Evropske komisije Ustvarjalna Evropa, ki bo povečal podporo za evropsko kulturo, film, televizijo, glasbo, literaturo, scenske umetnosti, kulturno dediščino in druga s tem povezana področja.

S proračunom v višini 1,46 milijarde evrov1 za naslednjih sedem let – 9 % več od sedanjega – bo program spodbujal kulturne in ustvarjalne sektorje, ki so pomemben vir zaposlovanja in rasti. Zagotovil bo financiranje za najmanj 250 000 umetnikov in kulturnih delavcev, 2 000 kinematografov, 800 filmov in 4 500 prevodov knjig. Poleg tega bo vzpostavil nov finančni jamstveni instrument, ki bo manjšim kulturnim in ustvarjalnim podjetjem omogočil dostop do 750 milijonov evrov v obliki bančnih posojil. Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je pozdravila današnje glasovanje v Evropskem parlamentu in povedala: „Ta naložba je izvrstna novica za evropsko filmsko industrijo, kulturo, umetnost in javnost. Program Ustvarjalna Evropa bo našim dinamičnim kulturnim sektorjem omogočil, da ustvarijo nova delovna mesta in več prispevajo h gospodarstvu EU. Več tisoč talentiranih umetnikov bo lahko doseglo nova občinstva v Evropi in širše, obenem pa se bo spodbujala kulturna in jezikovna raznolikost. Poleg znatne podpore v obliki nepovratnih sredstev bo naš jamstveni instrument spodbudil tudi dostop do financiranja za stotine manjših podjetij.“ Program Ustvarjalna Evropa temelji na izkušnjah in dosežkih programov Kultura in MEDIA, ki sta več kot 20 let zagotavljala pomoč za kulturne in avdiovizualne sektorje. Novi program vključuje podprogram Kultura, ki podpira scenske in vizualne umetnosti, kulturno dediščino in druga področja, ter podprogram MEDIA, ki bo zagotovil financiranje za filmski in avdiovizualni sektor. Novi medsektorski sklop bo podpiral politično sodelovanje, prečne ukrepe in nov finančni jamstveni instrument, ki bo začel delovati leta 2016. Podpora iz programa bo namenjena tudi evropskim prestolnicam kulture, znaku evropske dediščine, dnevom evropske dediščine in petim evropskim nagradam (nagrada EU za kulturno dediščino/nagrada Europa Nostra; nagrada EU za sodobno arhitekturo; nagrada EU za literaturo; nagrada EU za sodobno glasbo ter nagrada EU MEDIA). Najmanj 56 % proračuna programa bo namenjenih podprogramu MEDIA, najmanj 31 % pa podprogramu Kultura. To na splošno ustreza deležu financiranja, ki ga ti dve področji prejemata zdaj. Največ 13 % proračuna bo namenjenih medsektorskemu sklopu, kar vključuje podporo za ustanovitev centrov Ustvarjalne Evrope v vseh sodelujočih državah. Ti centri bodo svetovali morebitnim upravičencem. Približno 60 milijonov evrov je predvidenih za politično sodelovanje ter spodbujanje inovativnih pristopov za privabljanje občinstva in novih poslovnih modelov.

Kdo bo imel koristi od programa?

Program Ustvarjalna Evropa bo podprl: * 250 000 umetnikov in kulturnikov ter njihova dela, da bodo lahko privabili novo občinstvo zunaj meja svojih držav; * več kot 800 evropskih filmov bo prejelo podporo za distribucijo, da si jih bo lahko ogledalo občinstvo po vsej Evropi in svetu; * vsaj 2 000 evropskih kinematografov bo prejelo sredstva, če bodo predvajali vsaj 50 % evropskih filmov; * več kot 4 500 knjig in drugih literarnih del bo prejelo podporo za prevode, da bodo avtorji lahko prodrli na nove trge in da jih bodo bralci lahko brali v maternem jeziku; * tisoče kulturnih organizacij in avdiovizualnih organizacij in strokovnjakov bo prejelo sredstva za usposabljanje, da bodo pridobili nove spretnosti ter okrepili svojo zmogljivost za mednarodno delovanje. Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji predstavljajo do 4,5 % BDP EU in zaposlujejo več kot 8 milijonov ljudi. S programom Ustvarjalna Evropa bodo lahko izkoristili priložnosti, ki jih ponujata globalizacija in digitalizacija, ter tako še bolj prispevali k evropskemu gospodarstvu. Program bo sektorjem pomagal tudi pri spopadanju z izzivi, kot sta razdrobljenost trga in težek dostop do finančnih sredstev, z omogočanjem lažje izmenjave znanja in izkušenj med izvajalci pa bo prispeval tudi k boljšemu oblikovanju politik.

Naslednji koraki

Program Ustvarjalna Evropa bo Svet (28 držav članic) dokončno sprejel v naslednjih tednih, izvajati pa se bo začel januarja 2014.

Več informacij

Evropska komisija: Ustvarjalna Evropa Ustvarjalna Evropa na Facebooku Pogovor na Twitterju #CreativeEurope Spletišče komisarke Androulle Vassiliou Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott Dina Avraam (+32 22959667) 1. _1,46 milijarde evrov ob upoštevanju predvidene inflacije. To je enako 1,3 milijarde evrov v stalnih cenah iz leta 2011._