Spletna anketa o množičnem financiranju v KUS

/
Ustvarjalci in oblikovalci politik v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vabljeni k izpolnjevanju spletne ankete za identifikacijo primerov dobrih praks množičnega financiranja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Ker se danes ustvarjalci v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih (KUS) vse bolj soočajo z zmanjšanjem javnih sredstev in ovirami do zasebnih sredstev, so primorani k iskanju tudi drugih virov financiranja za izvedbo svojih projektov. Množično financiranje (crowdfunding) predstavlja eno takih možnosti, pri čemer tudi oblikovalci kulturnih politik razvijajo spodbude na omenjenem področju.

Katere pobude, trenutne prakse in ali so res koristne za ustvarjalce v KUS, zanima konzorcij organizacij, ki bodo o množičnem financiranju v KUS izvedli raziskavo, celoten projekt pa lahko spremljate na spletni strani Crowdfunding4culture.eu.

IDEA Consult namreč, skupaj z European Crowdfunding Network (ECN) in Ecorys UK Ltd. in v okviru projekta Crowdfunding for the cultural and creative sectors: kick-starting the cultural economy, identificira primere dobrih praks na trgu množičnega financiranja v Evropi za KUS. Popis in analiza dobrih praks bo del študije, s katero omenjeni konzorcij zbira in analizira podatke za podporo Evropski komisiji pri izvajanju njenih političnih ciljev v zvezi z dostopom do alternativnih virov financiranja za mala in srednje velika podjetja v KUS ter zagotovitev študij primerov dobrih praks. IDEA Consult je bila uspešna na razpisu (EAC/03/2015), ki ga je Komisija objavila v okviru medsektorskega sklopa Ustvarjalne Evrope.

Predvsem oblikovalci politik ste vabljeni k sodelovanju v spletni anketi, kjer lahko v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku podate mnenje, pobude ali promovirate (dobre) prakse množičnega financiranja v KUS.

vir: crowdfunding4culture.eu
vir: crowdfunding4culture.eu