Slovensko predsedstvo EU 2008 – CCP meeting

/
Slovensko predsedstvo EU 2008 - CCP meeting

Kulturna stična točka v Sloveniji (Zavod SCCA–Ljubljana ) pripravlja srečanje mreže evropskih Kulturnih stičnih točk (Cultural Contact Points – CCP), tj. nacionalnih informacijskih pisarn programa EU Kultura (2007–2013).

Tradicionalno srečanje, organizirano dvakrat letno v vsaki predsedujoči državi, bo od 11. do 14. junija letos v Ljubljani in Mariboru gostilo predstavnike mreže iz 33 držav, ki sodelujejo v Programu, povabljeni pa bodo tudi predstavniki Evropske komisije, Izvršne agencije za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA), nacionalnega ministrstva za kulturo in drugih vladnih služb, predstavniki evropskih mrež s področja kulture ter kulturni izvajalci in mediji.

Srečanje v Sloveniji, ki je v prvi vrsti namenjeno delu Kulturnih stičnih točk in izvajanju programa EU Kultura, bo posvečeno temi medkulturnega dialoga med JV Evropo in Evropsko unijo. Program srečanja vključuje tudi javno mednarodno konferenco Re-network! (12. junij 2008, Ljubljana) o mreženju na področju kulture in spodbujanju prostega pretoka informacij kot spodbujevalca medkulturnega dialoga in mednarodnega kulturnega sodelovanja. Povabljeni gostje bodo predstavniki mednarodnih mrež in strokovnjaki, ki razvijajo svetovalne in informacijske dejavnosti za kulturo oz. se ukvarjajo s problematiko prostega pretoka informacij, zlasti takih, ki promovirajo mednarodno mreženje in druge iniciative za kulturno sodelovanje.

Srečanje predstavnikov evropske mreže Kulturnih stičnih točk (Ljubljana in Maribor, 11.–14. junij 2008) je del uradnega kulturnega programa slovenskega predsedovanja EU. Srečanje organizira Zavod SCCA–Ljubljana / Kulturna stična točka v Sloveniji, ki je tudi nacionalni partner Evropskega leta medkulturnega dialoga – ELMD 2008, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS, Kulturno informacijskim društvom Kibla (KID Kibla), Urbanističnim inštitutom RS in drugimi partnerji.