Slovenija podprla spremenjeno Evropsko konvencijo o filmski koprodukciji

/
Pri Svetu Evrope so revidirano konvencijo sprejeli že junija lani, od konca januarja letos pa bo odprta za podpis. Od sprejetja trenutno veljavne konvencije (1992/1994) so se namreč razmere na področju evropske filmske koprodukcije bistveno spremenile, zato so spremembe potrebne.

Urad vlade za komuniciranje (UKOM) je sporočil, da so člani vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve na seji 17. januarja 2017 obravnavali in sprejeli pobudo za sklenitev spremenjene Evropske konvencije o filmski koprodukciji. Konvencija, za podpis katere je pooblaščen Roman Kirn, veleposlanik RS v Kraljevini Nizozemski, bo odprta za podpis v Rotterdamu od 30. januarja 2017.

Od sprejetja trenutno veljavne Evropske konvencije o filmski koprodukciji (1992/1994) so se razmere na področju evropske filmske koprodukcije bistveno spremenile. Na spremembe so vplivale tehnološke spremembe, spremembe pri financiranjih na državni in regionalni ravni, države so sprejele številne finančne in davčne spodbude za pritegnitev koprodukcij za snemanja oz. produkcijo na svojih ozemljih. Zaradi spremenjenih tehnoloških in poslovnih pogojev so evropske koprodukcije postale bolj odprte za koprodukcije s tretjimi državami.

Konvencija vključuje določbe glede definicij koprodukcij v okviru področja uporabe, pomen izrazov (konvencija se omejuje na kinematografska dela), izenačitev z nacionalnimi filmskimi deli, pogojev za pridobitev koprodukcijskega statusa ob odobritvi pristojnih organov pogodbenic ter določenimi vsebinskimi omejitvami (izključitev del pornografske narave, spodbujanja diskriminacije, sovraštva ali nasilja, žaljenja človeškega dostojanstva), ukrepov za vzpostavitev ravnovesja med državami pogodbenicami, ratifikacije in pridržkov ter postopka oddaje vlog, vključno z novim seznamom vsebinskih in finančnih elementov glede opredelitve upravičenih filmskih del.

Vir in več: UKOM.

Glej tudi Usmerjevalni odbor za kulturo, kulturno dediščino in krajino (CDCPP) pri Svetu Evrope.
Podporo za kinematografska dela za koprodukcijo sicer omogoča program Eurimages.