Slovenija in Evropsko leto medkulturnega dialoga 2008

/
Slovenija uvršča medkulturni dialog med prednostne vsebine predsedovanja EU. Zaveda se priložnosti, ki jo ima kot predsedujoča EU, saj lahko prispeva k medkulturnemu dialogu znotraj EU in v svetu, ki je zasnovan na skupni, vendar raznoliki dediščini, in ki se pojavlja skozi različne načine življenja državljanov in vseh, ki začasno ali stalno živijo v EU.

V Sloveniji je nosilec in koordinator Evropskega leta medkulturnega dialoga 2008 (ELMD) Ministrstvo za kulturo, v okviru katerega so oblikovali Nacionalni koordinacijski odbor za Evropsko leto medkulturnega dialoga. Odbor je v skladu z nacionalnimi politikami pripravil nacionalno strategijo ELMD in tudi izbral projekt Evropa v šoli Zveze prijateljev mladine Slovenije ter ga kot nacionalni projekt v okviru ELMD predlagal Evropski komisiji za finančno podporo Skupnosti.

Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z Evropsko komisijo pripravlja otvoritveni dogodek ELMD, ki bo potekal 7. in 8. januarja v Ljubljani. Prireditev, ki jo Slovenija kot predsedujoča pripravlja za raven celotne Skupnosti, bo obsegala konferenco z naslovom Medkulturni dialog kot temeljna vrednota EU, spremljajoče programske aktivnosti (razstava o medijih in medkulturnem dialogu, projekcije kratkih filmov, podpis medijskega protokola) in osrednjo slovesnost, ki bo uradno zaznamovala začetek ELMD 2008.


 

Drugi pomembnejši nacionalni projekti oziroma dogodki ELMD 2008

Ministrstvo za kulturo
Mednarodna konferenca Evropa, svet in humanost v 21. stoletju (Ljubljana, 10.–13. april).
Srečanje evropskih kulturnih stičnih točk (Ljubljana, 12.–14. junij).

Ministrstvo za zunanje zadeve
Mednarodna konferenca Nove paradigme, novi modeli – Kultura v zunanjih odnosih EU (New Paradigms, New Models – Culture in the EU External Relations) (Ljubljana, 13.–14. maj).
Publikacija Sarajevski zvezki: izid tematske številke The best of the best, v katero bodo vključeni nekateri najboljši prispevki iz preteklih številk publikacije. Več o Sarajevskih zvezkih.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Unescova/Alescova konferenca Medkulturni dialog: vloga izobraževanja (Primorska, marec).
Konferenca Izobraževanje Romov v Evropi (september).
Projekt Evropa v šoli Zveze prijateljev mladine (november 2007 – maj 2008) ob podpori Evropske komisije.
Mednarodni mladinski projekt Kreativno razmišljanje (zaključek v Mariboru, 27. maj).
Konferenca Quality in Mobility within the Lifelong Learning Programme v organizaciji CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Ljubljana, 13. junij).

Urad za mladino
Mladinski dogodek, evropsko srečanje mladih (Ljubljana/Brdo, 18.–21. april).
Predstavitev primerov dobrih praks in objava zbornika Vsi drugačni – vsi enakopravni.
Dogodki v okviru partnerskega sodelovanja.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Začetek delovanja Sredozemske univerze v okviru Zasedanja visokih uradnikov EuroMed in Odbora EuroMed (Portorož, 9.–10. junij).


 

Več informacij na spletnih straneh MK, uradnih spletnih straneh ELMD in CCP Slovenia.

Dodatne informacije: mag. Sonja Kralj Bervar, članica slovenskega Nacionalnega koordinacijskega odbora za ELMD in nacionalna predstavnica za ELMD v posvetovalnem odboru EK
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, T: 01 369 59 42, E: sonja.kralj-bervar@gov.si, W: www.mk.gov.si

Na fotografiji Marko Peljhan, slovenski ambasador ELMD (avtor: Robert Balen).