Slovaška predseduje Svetu EU

/
Od 1. julija do konca leta 2016 bo Slovaška predsedovala Svetu Evropske Unije, tudi na področju kulture. Središčna tema so avdiovizualne medijske storitve, delovni načrt za kulturo (2015–2018), evropsko leto kulturne dediščine in kultura v mednarodnih odnosih EU.

SK EU presidency logoS 1. julijem 2016 Slovaška od Nizozemske prevzema predsedovanje Svetu EU in s tem vodenje sestankov na vseh ravneh Sveta, tudi na področju kulture. To je drugo predsedovanje v predsedujoči trojki z Nizozemsko in Malto (prva polovica 2017).

18-mesečni program (12396/15, z dne 3. 12. 2015) predsedujoče trojke poudarja pomen gospodarske rasti EU in varnosti, ki je predvsem zaradi begunske krize in povečanih selitvenih tokov v EU, visoko na dnevnem redu razprav evropskih voditeljev. Zagotavljanje varnosti v EU bo pomembno vplivalo na oblikovanje pobud in sprejemanje odločitev na številnih drugih področjih. Trojka je sicer program predsedovanja oblikovala v sklopu petih stebrov, katerih rdeča nit so: (1) delovna mesta, rast in konkurenčnost, (2) zaščita državljanov, (3) energetika in podnebne spremembe, (4)svoboda, varnost in pravice ter (5) globalna vloga EU. Več na Evropski svet/Svet EU tukaj.

Na avdiovizualnem področju in v kulturi se bo predsedujoča Slovaška v Svetu EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (Education, Youth, Culture and Sport Council) osredotočila na:
– dopolnitve Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (2010/13/EU),
– imenovanje leta 2018 za evropsko leto kulturne dediščine,
– vmesni pregled delovnega načrta za kulturo (2015–2018),
– kulturo v mednarodnih odnosih EU.

Za več glej dokument Provisional agendas for Council meetings during the Slovak presidency in/ali The Slovak presidency work programme (.pdf).

Kulturno produkcijo v času predsedovanja Slovaške lahko spremljate tukaj.

Uradna spletna stran slovaškega predsedovanja Svetu EU: http://www.eu2016.sk/en