Sklad za spodbujanje kulture na Balkanu

/
Spremenjen sistem oddaje prijavnic.

Sklad za spodbujanje kulture na Balkanu podpira projekte s področja umetnosti in kulture iz področja zahodnega Balkana. Glavni namen sklada je namreč utrejvanje vezi med državami zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Črna Gora in Srbija) in Evropo ter spodbujanje procesa evropske integracije.

1. Kdo se lahko prijavi?
• Vodja projekta: neodvisna organizacija s področja umetnosti ali kulture, ki ima sedež v državi zahodnega Balkana oz. država iz preostalega dela Evrope v sodelovanju z organizacijo s področja zahodnega Balkana
• Soorganizator: veljajo enaki pogoji kot za vodjo projekta

Finančna podpora v okviru Sklada znaša največ 80 % vrednosti projekta oz. najmanj 15.000 in največ 30.000 evrov. Evropska kulturna fundacija spodbuja tudi sofinanciranje projekta partnerjev iz regije.

2. Prijava
Pomembna novost: Prijavnico lahko oddate skozi vse leto, oddane prijavnice se bodo ocenjevala 4 x letno, tako bodo tudi rezultati objavljeni 4x letno.

Več: BIFC

Sklad za spodbujanje kulture na Balkanu sta leta 2006 ustanovili Evropska kulturna fundacija (European Cultural Foundation) in nizozemska neprofitna ustanova s sedežem v Amsterdamu.

Podporniki Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu so: Open Society Institute – Arts and Culture Network Programme, Open Society Institute National Foundation of Kosovo and Macedonia, in slovensko Ministrstvo za zunanje zadeve.