Še en razpis za digitalno povezovanje kulture in AV vsebin

/
Izvajalska agencija EACEA je sredi januarja letos objavila že drugi posebni razpis za digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin. Podpora bo namenjena projektom, ki se bodo izvajali v vsaj enem od naslednjih sektorjev: založništvo, muzeji, uprizoritvene umetnosti in/ali kulturna dediščina. Rok prijave: 14. maj 2020.

Evropska komisija s programom Ustvarjalna Evropa zagotavlja podporo tudi za preizkušanje novih in medsektorskih poslovnih pristopov v financiranju, distribuciji in določanju denarne vrednosti ustvarjanja. Zato je 16. januarja letos Izvajalska agencija EACEA objavila že drugi razpis za digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin (EACEA/28/2019).

Podpora je namenjena projektom, za katere so značilne nove oblike ustvarjanja na stičiščih različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z AV sektorjem, in temeljijo na uporabi inovativne tehnologije (vključno z virtualno resničnostjo). Podpora bo prav tako namenjena projektom, ki spodbujajo inovativne medsektorske pristope in orodja za lažji dostop, distribucijo, promocijo in/ali vrednotenje kulture in ustvarjalnosti, vključno s kulturno dediščino.

Do podpore je upravičen konzorcij, sestavljen iz vsaj treh pravnih subjektov iz treh različnih držav članic programa Ustvarjalna Evropa, ki vključuje različno strokovno znanje iz več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z avdiovizualnim.
Skupni proračun razpisa znaša 1,75 milijona EUR. Znesek podpore za posamezen projekt mora biti najmanj 300.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 60 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Rok oddaje prijave je 14. maj 2020 do 17.00 (CET).
Več informacij na spletu CED Slovenija in Komisije Funding & Tenders Portal.

Kaj prinaša drugi razpis v primerjavi s prvim (EACEA/06/2019, rok 20. jun. 2019)?
– Znesek podpore za posamezen projekt mora biti najmanj 300.000 EUR (prej 150.000 EUR).
– Sprememba ocenjevalnega kriterija, in sicer tokrat ima največ teže merilo »Ustreznost in evropska dodana vrednost (40 točk)« s poudarkom na inovativnosti in dodani vrednosti projekta.
– Razpis je objavljen samo na portalu Evropske komisije Funding & Tenders Portal (prej tudi na EACEA).
– Do podpore je upravičen nov sektor, tj. založništvo.

Ali ste vedeli, da je na prvem razpisu uspelo Gornjesavskemu muzeju Jesenice?

Komisija je na prvem razpisu podprla 8 projektov, v katerih sodeluje 39 organizacij iz 15 evropskih držav. Med njimi je tudi Gornjesavski muzej Jesenice, ki kot partner sodeluje pri projektu The Rude Awakening – a multimedia journey in the footsteps of frontline soldiers’ everyday life.