Razpis za podporo novim načinom prevajanja izbranih evropskih TV programov

/
Evropska komisija je objavila nov razpis s ciljem spodbude inovativnim strategijam podnaslavljanja evropskih kulturnih programov in s tem lajšanja čezmejnega spletnega razširjanja kulturnih vsebin.

Gre za pilotni projekt, katerega namen je krepitev evropske integracije s pomočjo kulture, specifičen pričakovani rezultat pa najmanj 600 ur različnih spletnih evropskih avdiovizualnih vsebin na več ozemljih, kot tudi preverba in ocena učinka omenjenih vsebin.

Do prijave so upravičeni prijavitelji, ki zagotavljajo nelinearne avdiovizualne medije ali spletno storitev s pomembnim deležem avdiovizualnih vsebin. Te vsebine morajo biti s podnaslanvljanjem omogočene v vsaj dveh dodatnih uranih jezikih EU, morajo pa imeti visoko kulturno dodano vrednost ter biti del nefiksijske produkcije (igrane in animirane ter zabavne, športne in informativne vsebine niso upravičene).

Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh EACEA
Vezani dokument: Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMS)