Razpis za EU mrežo ustvarjalnih središč in co-working prostorov (EAC/S08/2015)

/
Rok za prijavo: 10. september 2015

Evropska komisija je v okviru programa Ustvarjalna Evropa objavila razpis (EAC/S08/2015), ki je namenjen vzpostavitvi in podpori EU mreže ustvarjalnih središč in co-working prostorov za strokovnjake s področja kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter podjetnike. S tem želijo omogočiti medsektorsko izmenjavo izkušenj, know-how, razvoj novih poslovnih modelov, aktivnosti medvrstniškega učenja ter povezovanje med kulturnimi in ustvarjalnimi organizacijami.

Kot ustvarjalno središče so definirali infrastrukturo ali kraj, ki del svojega prostora namenja mreženju in organizacijskemu ter poslovnemu razvoju v kulturnem in ustvarjalnem sektorju.

Glavni cilji razpisa so:

– okrepljene mreže ustvarjalnih središč na EU ravni
– okrepljeno transnacionalno in medsektorsko sodelovanje kulturnega in ustvarjalnega sektorja preko digitalnih orodij
– povečana izmenjava izkušenj in praks med EU ustvarjalnimi središči in kulturnim ter ustvarjalnim sektorjem
– povečanje kapacitet, ki so namenjene managerjem ustvarjalnega središča, strokovnjakom s področja kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter podjetnikom
– predavanja ter zaključki, ki omogočajo nadaljnje oblikovanje politike (ali inovativne poslovne modele, inovativne sheme, etc.,)

Rok za oddajo: 10. september 2015

Trajanje projekta: 24 mesecev

Vrednost razpisa: 1.000.000 EUR

Več informacij o razpisu: tukaj

Contact: eac-creative-hubs-2015@ec.europa.eu