Razpis JSKD: dodatna znanja za mlade

/
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je objavil javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«. Sredstva so namenjena za subvencije delodajalcem (rok: 16. mar. 2018) in za vključitev mladih v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi (rok: 2. mar. 2018).

JSKD je v okviru javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020) objavil prijavne roke za leto 2018, in sicer v dveh kategorijah:

a) Subvencije za delodajalce v višini 5.000 EUR za zaposlitve mladih brezposelnih do vključno 29. leta starosti za obdobje najmanj 9 mesecev neprekinjeno za polni delovni čas oz. do najmanj 13 mesecev za krajši delovni čas (podrobne informacije v dokumentaciji). Rok za oddajo vlog je 16. marec 2018.

b) Vključitev v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi, namenjeno mladim brezposelnim do vključno 29. leta starosti, za vključitev v enega izmed 14-ih verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja JSKD (podrobne info v dokumentaciji). Rok za prijavo je 2. marec 2018.

Več informacij prek JSKD.