Razpis COSME za podporo sinergijam med turizmom ter kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami

/
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) je v sklopu EU programa COSME objavila razpis za podporo razvoju in spodbujanju nadnacionalnih tematskih turističnih proizvodov, ki izkoriščajo sinergije med turizmom ter kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami. Rok prijave: 19. jul. 2018.
Vir: EASME.

Razpis (COS-TOURSYN-2018-3-01) bo sofinanciral nadnacionalne projekte, ki bodo temeljili na ustvarjalnem in inovacijskem potencialu kulturnih in ustvarjalnih industrij (KUI), vključno s kulturno dediščino, za razvoj novih turističnih izkušenj ali povečanje obstoječih.

V skladu s cilji Evropskega leta kulturne dediščine 2018 (ELKD) bodo podprti projekti z inovativnim pristopom, ki predlagajo trajnostne rešitve in temeljijo na tesnem sodelovanju med turizmom ter malimi in srednjimi podjetji (MSP) in strokovnjaki, ki delujejo na področju KUI.

Splošni cilj ukrepa je raziskati učinke kulture in ustvarjalnosti, ki se prenašajo na turistične proizvode in storitve v smislu:
– oživljanja in diverzifikacije izkušenj na področju transnacionalnega turizma;
– podaljšanja sezonskosti destinacij EU in/ali povečanja trajnosti turističnih ponudb;
– povečanja inovativnosti v vrednostnih verigah transnacionalnega turizma.

Projektni konzorcij mora sestavljati najmanj 6 in največ 8 partnerjev, tj. pravnih oseb iz najmanj 5 upravičenih držav, in sicer:
– najmanj 4 MSP – mala in srednje velika podjetja (2 dejavna v turizmu in 2 v sektorju KUI) in
– najmanj en nacionalni ali regionalni ali lokalni javni organ.

Rok za oddajo e-prijavnice: 19. julij 2018 do 17:00.

* Več o razpisu Supporting the Development and Promotion of Transnational Thematic Tourism Products: Exploiting Synergies between Tourism and Cultural and Creative Industries (COS-TOURSYN-2018-3-01) na spletu Izvajalske agencije za MSP – EASME.
* Več o ELKD 2018.