AV politike / 2019
Weimarska deklaracija

Konec junija je v nemškem Weimarju v okviru foruma KIDS Regio sprejeta Weimarska deklaracija, ki v petih točkah povzema prizadevanja za vitalnejšo evropsko industrijo igranih filmov za otroke kot občinstvo prihodnosti.

PDF - 83,28 KB