AV politike / 2019
European movies on the move

Po podatkih Evropskega avdiovizualnega observatorija (EAO) je v evropskih kinematografih prikazanih zgolj 31 % evropskih filmov (domača produkcija ni všteta). Na platformah videa na zahtevo je ta delež še nižji. Zato je skupina strokovnjakov, ki delujejo v okviru Odprte metode koordinacije držav članic EU, pripravila 10 konkretnih priporočil in primerov dobrih praks za izboljšanje kroženja evropskih filmov.

PDF - 7,62 MB
AV politike / 2019
The Promotion of Independent Audiovisual Production in Europe

Publikacija Evropskega avdiovizualnega observatorija ponuja pregled ukrepov, s katerimi lahko Evropa zaščiti in okrepi sektor neodvisne avdiovizualne produkcije. Ravno ta sektor je najpogostejši prostor nastajanja inovativnih formatov in pristopov, istočasno pa je njegov finančni obstoj pogosto negotov. Poročilo obravnava mnoga pomembna vprašanja, vključno z značilnostmi trga ter nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in sporazumi s področja.

PDF - 1,51 MB
AV politike / 2019
Weimarska deklaracija

Konec junija je v nemškem Weimarju v okviru foruma KIDS Regio sprejeta Weimarska deklaracija, ki v petih točkah povzema prizadevanja za vitalnejšo evropsko industrijo igranih filmov za otroke kot občinstvo prihodnosti.

PDF - 83,28 KB
AV politike / 2018
Mapping of Collaboration Models among Film Festivals

Študijo o modelih sodelovanja med filmskimi festivali je za Evropsko Komisijo pripravila Tanja C. Krainhöfer. Splošni cilj je bil predstaviti in oceniti modele sodelovanja med filmskimi festivali. Festivali so namreč pomembni za doseganje vidnosti in prepoznavnosti evropskih AV del, zato je pomembno, da razumemo, kako delujejo in sodelujejo.

PDF - 2,94 MB
AV politike / 2017
Animation Plan for Europe

Evropska komisija je oblikovala Evropski animacijski načrt za strateško podporo razvoju področja animiranega filma v EU. Načrt je rezultat poglobljenih posvetovanj Komisije s sektorjem o priložnostih in izzivih, s katerimi se sooča industrija animiranega filma v Evropi. Načrt temelji na 3 strateških ciljih: spodbujanju globalnega kroženja in vidnosti evropskih animiranih del, izboljšanju pogojev dela za evropske in tuje ustvarjalce ter lajšanju dostopa do financ.

PDF - 887,67 KB