AV politike / 2019
Weimarska deklaracija

Konec junija je v nemškem Weimarju v okviru foruma KIDS Regio sprejeta Weimarska deklaracija, ki v petih točkah povzema prizadevanja za vitalnejšo evropsko industrijo igranih filmov za otroke kot občinstvo prihodnosti.

PDF - 83,28 KB
AV politike / 2019
The Promotion of Independent Audiovisual Production in Europe

Publikacija Evropskega avdiovizualnega observatorija ponuja pregled ukrepov, s katerimi lahko Evropa zaščiti in okrepi sektor neodvisne avdiovizualne produkcije. Ravno ta sektor je najpogostejši prostor nastajanja inovativnih formatov in pristopov, istočasno pa je njegov finančni obstoj pogosto negotov. Poročilo obravnava mnoga pomembna vprašanja, vključno z značilnostmi trga ter nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in sporazumi s področja.

PDF - 1,51 MB
Kulturne politike / 2019
#Mobility4Creativity. Conference Report.

Poročilo s konference, kjer je Motovila s partnerji raziskala prednosti in izzive mednarodne mobilnosti, vključno z vplivom na okolje. Hkrati smo udeležencem konference omogočili, da lahko na enem mestu preverijo, kakšne so njihove možnosti za mobilnost. Od programov financiranja do administrativnih namigov (vize, davki, zavarovanja ipd.). Na kupu in dostopni so bili predstavniki iz več kot 20 organizacij iz 10 držav. Poročilo pripravila Jana Renée Wilcoxen.

PDF - 6,17 MB
Kulturne politike / 2019
Translation and Publishing Grants

Publikacija »Translation and Publishing Grants« (produkcija: EUNIC London, 2019) za strokovnjake s področja književnosti in založnike ponuja pregled različnih podpor, shem in organizacij, ki spodbujajo prevajanje evropskih del v različne evropske jezike. Publikacijo (v angl. jeziku) vključuje pregled za večino držav EU ter ustrezne spletne strani in kontaktne podatke.

PDF - 2,40 MB
AV politike / 2019
European movies on the move

Po podatkih Evropskega avdiovizualnega observatorija (EAO) je v evropskih kinematografih prikazanih zgolj 31 % evropskih filmov (domača produkcija ni všteta). Na platformah videa na zahtevo je ta delež še nižji. Zato je skupina strokovnjakov, ki delujejo v okviru Odprte metode koordinacije držav članic EU, pripravila 10 konkretnih priporočil in primerov dobrih praks za izboljšanje kroženja evropskih filmov.

PDF - 7,62 MB