AV politike / 2019
The Promotion of Independent Audiovisual Production in Europe

Publikacija Evropskega avdiovizualnega observatorija ponuja pregled ukrepov, s katerimi lahko Evropa zaščiti in okrepi sektor neodvisne avdiovizualne produkcije. Ravno ta sektor je najpogostejši prostor nastajanja inovativnih formatov in pristopov, istočasno pa je njegov finančni obstoj pogosto negotov. Poročilo obravnava mnoga pomembna vprašanja, vključno z značilnostmi trga ter nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in sporazumi s področja.

PDF - 1,51 MB
The promotion of independenta udiovisual production in Europe