Projekti sodelovanja Kultura za leto 2020. Kdaj bo objavljen zadnji razpis?

/
Zadnji razpis za projekte sodelovanja Kultura v okviru aktualnega sedemletnega programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) bo predvidena objavljen v »zadnjem četrtletju 2019«.
Vir: FB @CreativeEurope.

Delovni program Ustvarjalne Evrope za leto 2020 (objavljen 23. avg. 2019) obljublja, da bodo projekti čezmejnega sodelovanja dostopnejši raznovrstnim kulturnim in ustvarjalnim akterjem, saj bo približno 40 % proračuna razpisa ponovno rezerviranih kakovostnim projektom manjšega obsega (t. i. Kategorija 1). Gre za projekte, ki vključujejo sodelovanje najmanj treh organizacij iz treh različnih upravičenih držav in lahko pridobijo podporo EU v višini do 200.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 60 % vseh upravičenih stroškov projekta.

Podpora EU bo tako pomagala tudi pri krepitvi zmogljivosti kulturnih organizacij, ki imajo manj izkušenj z delovanjem na evropski ravni, vključno z nevladnimi organizacijami, ter omogočila prostor za eksperimentiranje in inovacije. Poleg že dobro poznanih prednostnih nalog (mobilnost, krepitev zmogljivosti, razvoj občinstva) bo vsestranski poudarek namenjen medkulturnemu dialogu in socialni vključenosti, zlasti na področju migrantov.

Z razpoložljivim proračunom razpisa v višini 48.944.567 EUR bo podprtih približno 100 projektov sodelovanja. 40 odstotkov sredstev (tj. ok. 18,9 milijonov EUR) je rezerviranih za projekte manjšega obsega (Kategorija 1), preostanek pa za projekte večjega obsega (Kategorija 2).

POZOR: Gre za zadnji tovrstni razpis v okviru te generacija Ustvarjalne Evrope. Prihodnji razpis za projekte sodelovanja bo objavljen v okviru naslednika – programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027), vendar šele takrat, ko bo sprejeta pravna podlaga novega programa in odobren letni delovni načrt za izvajanje ukrepov in shem. Ob zamudah zaradi teh postopkov se lahko zgodi (podobno, kot se je v okviru trenutnega programa), da bo prvi tovrstni razpis na voljo šele v prvi polovici leta 2021. Zato ne izpustite zadnjega vlaka!

V BRANJE PRIPOROČAMO:
Delovni program Ustvarjalne Evrope za leto 2020 (objavljen 23. avg. 2019).
– Več o razpisni shemi Kultura za projekte sodelovanja.
– Preverite »bazo preteklih razpisov za projekte sodelovanja«, ki so vam lahko v pomoč pri zasnovi projektne ideje in oblikovanju partnerstva.
– Potrebujete navdih? Prebrskajte po bazi podprti projektov na spletu CED Slovenija ali prek spletne platforme (EAC) že podprtih projektov Ustvarjalna Evropa.