Projekt mora koristiti regiji Zahodnega Balkana in imeti jasno utemeljen dolgoročni učinek

/
Ekipa Motovile (CED Slovenija) je za prijavitelje na razpis za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu 12. februarja 2020 v Ljubljani organizirala tehnično delavnico: kako predstaviti projektno idejo in pri tem upoštevati cilje in prednostne naloge razpisa. Vse to pa napisati na 30. straneh in pri svoji utemeljitvi upoštevati omejitev števila znakov pri vsakem posameznem odgovoru v prijavnem obrazcu.

Mateja Lazar in Maša Ekar sta udeležence opremili z vsemi informacijami o razpisu (cilji, prednostne naloge, finance, partnersko sodelovanje, razpisna dokumentacija). Jana Renée Wilcoxen pa jim je svetovala, kako se lotiti pisanja podrobnega opisa projekta (Detailed description of the project).
Najpomembnejši napotki za pripravo projektne vloge in kaj priporočamo v branje tukaj; glej tudi uporabne vire. Več informacij razpisu Kultura za Zahodni Balkan (EACEA 39/2019) na spletu CED Slovenija ali EACEA.

Ključno: Projekt mora v prvi vrsti koristiti regiji Zahodnega Balkana in imeti jasno utemeljen dolgoročni učinek.

Kako napisati podroben opis projekta za razpis Kultura za Zahodni Balkan?

Organiziramo 4 tedenska delovna srečanja z Jano Renée Wilcoxen, ki vas bo skupaj z ekipo Motovile skozi praktične vaje vodila pri pisanju podrobnega opisa projekta. Srečanja so namenjena organizacijam, ki že imajo dogovorjeno sodelovanje s partnerji in že pripravljajo prijavo.