Projekt evropskega leta kulturne dediščine 2018 – WeAre#EuropeForCulture

/
Evropska komisija (DG EAC) je objavila javno naročilo pod naslovom »WeAre#EuropeForCulture« (EAC/27/2018), s katerim vabi k sodelovanju pri projektu evropskega leta kulturne dediščine 2018 (ELKD). Namen projekta je vključiti skupine starejših in mlajših Evropejcev, ki jih je težko doseči in še ne sodelujejo v dejavnostih kulturne dediščine. Rok za oddajo vlog: 10. sept. 2018.

Projekt se nanaša na tri cilje ELKD 2018, tj.
(1) spodbujati pristope k dediščini, ki so usmerjeni na ljudi,
(2) omogočati dostopnost dediščine vsem in
(3) povečati ozaveščenost o evropski dediščini med težko dosegljivimi skupinami.

Namen projekta je vključiti skupine starejših in mlajših Evropejcev (starejših od 55 let ter starih od 13 do 30 let), ki jih je težko doseči in še ne sodelujejo v dejavnostih kulturne dediščine – to so na primer tisti, ki živijo v osami ali revščini, se ne izobražujejo ali učijo ali niso zaposleni. Cilj je spodbuditi posameznike, da delijo svojo lastno kulturno dediščino, osveščati o povezavah med osebno, lokalno in evropsko dediščino ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.
Projekt prispeva k evropski iniciativi Shared heritage (»Skupna dediščina«).

Zahtevane naloge vključujejo:
— načrtovanje in izvajanje začasnih („pop-up“) razstav v 7 do 10 državah članicah EU in Bruslju,
— načrtovanje, izdelavo in distribucijo niza virov za vsako začasno razstavo,
— sporočanje projektnih dejavnosti in rezultatov, vključno prek delavnice v Bruslju.

Upravičeni izvajalci z dokazanimi izkušnjami na področju kulturne dediščine, kulturnega ozaveščanja in / ali sodelovanja s starejšimi, ki jih zanima ta pogodba, so pozvani, da predložijo ponudbo v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Rok za oddajo ponudb je 10. september 2018 do 13:00 (CET). Dodatne informacije in razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi eTendering.

* Več o ELKD.
* Komisija sredstva namenja tudi desetim vidnejšim pobudam na evropski ravni, ki so namenjene varovanju kulturne dediščine ali boju proti nezakonitemu trgovanju z dediščino.
* Tukaj več o rezultatih razpisa za projekte sodelovanja, ki se navezujejo na ELKD 2018 (EACEA 35/2017).