Podprti projekti

Seznam

Tracing the Art of the Straub Family

Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije (ZVKDS) (Partner), Hrvatski restauratorski zavod (Vodja)

Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije (ZVKDS)

(Partner)

Vsi projekti slovenskega producenta

Hrvatski restauratorski zavod

(Vodja) HR

Vsi projekti slovenskega producenta