Litterae Slovenicae – Building bridges between small and major languages

Področje
Knjiga in prevodni projekti 
Producent
Društvo slovenskih pisateljev (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti literarnega prevajanja 2019
Podpora EU
40.137,95 EUR
Leto
2019 
Splet
https://litteraeslovenicae.si/ 

Litteræ Slovenicæ temelji na izdajanju reprezentativnih proznih, pesniških, dramskih in esejističnih del uveljavljenih slovenskih avtorjev in avtoric različnih generacij, tako v tujejezičnih kot v dvo- ali večjezičnih izdajah. Publikacije spremljajo poglobljene spremne besede uveljavljenih literarnih strokovnjakov, ki izdano delo in avtorja umeščajo v širši literarno-zgodovinski kontekst. Pri projektu sodelujejo tudi najbolj izkušeni prevajalci iz slovenščine v tuje jezike, ki so materni govorci jezika prevoda in prihajajo iz tujejezičnih okolij. Urednici Litteræ Slovenicæ sta od leta 2012 Tanja Petrič in Tina Kozin, celostno podobo knjig iz zbirke pa je zasnoval uveljavljeni slovenski grafični oblikovalec Ranko Novak.

Leta 2015 je Društvo slovenskih pisateljev s podporo Evropske komisije začelo izvajati projekt Litteræ Slovenicæ: Majhna književnost v velikih jezikih, v okviru katerega je nastal informativni spletni portal https://litteraeslovenicae.si/, namenjen tujim bralcem, ki vključuje tako informacije o vseh izdanih knjigah v ediciji kot tudi o avtorjih in prevajalcih.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja