Pripravljeni na spremembo

/
Bunker vabi na konferenco o (vnovičnem) premišljanju odnosa med umetniki in skupnostmi, ki bo potekala 22. in 23. aprila v Stari mestni elektrarni v Ljubljani.

(Vnovično) premišljanje odnosa med umetniki in skupnostmi / Re-thinking the Relationship between Artists and Communities

Konferenco programsko sestavljata dve predavanji: Bojana Kunst bo spregovorila o vzponu participatornih in skupnostnih umetniških praks ter o njihovi povezavi s prekarizacijo umetniške produkcije, Roberto Fratini pa bo odprl vprašanje interaktivnih formatov v participatornem gledališču ter njihov odnos s postmodernimi paradigmami, pri čemer se bo dotaknil tudi dometa emancipatornega potenciala participatornega gledališča. Obema predavanjema bo sledila moderirana diskusija.

Prva popoldanska okrogla miza se bo osredotočala na spodletele participatorne umetniške projekte. Pobliže si bomo ogledali neuspešne poskuse nagovarjanja skupnosti kot aktivnega deležnika v umetniškem procesu in poskušali identificirati razloge za neuspeh, da se jim v bodoče izognemo.

Druga okrogla miza bo posvečena vprašanju mladega občinstva. Izpostavili bomo nekaj najbolj prisotnih domnev in predpostavk, ki onemogočajo delo z mladimi, ob tem pa se bomo dotaknili nekaterih socioloških opažanj o vključevanju mladih in predstavili konkretne pristope k oblikovanju mlajšega občinstva.

Prijave: samo.selimovic@bunker.si

Več o konferenci >>>
Konferenca je del mednarodnega večletnega projekta Create to Connect, ki je prejel podporo EU programa Kultura (Sklop 1.1, razpis 2013). Več informacij o projektu na CED Slovenia >>>